نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 8
4. تحلیل حقوقی سند الکترونیک

دوره 17، شماره 68، زمستان 1393

پرویز ساورایی


6. نقدی بر قانون تجارت الکترونیک

دوره 15، شماره 60، زمستان 1391

پرویز ساورایی


8. شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

پرویز ساورایی