نویسنده = ���������������� ����������
شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228506.2293

پرویز ساورایی


تحلیل حقوقی سند الکترونیک

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 83-107

پرویز ساورایی


نقدی بر قانون تجارت الکترونیک

دوره 15، شماره 60، اسفند 1391

پرویز ساورایی


شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

پرویز ساورایی