نویسنده = عباس شیری ورنامخواستی
دیپ فیک یا همانند سازی صوتی یا تصویری غیر واقعی در حقوق کیفری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 143-168

10.52547/jlr.2023.230618.2451

عباس شیری ورنامخواستی


بازتاب قاعدة درء درباره اقرار

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 115-146

10.52547/jlr.2023.229458.2368

عباس شیری ورنامخواستی


بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 227-258

10.29252/jlr.2021.224438.2034

عباس شیری ورنامخواستی


بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 215-242

10.22034/jlr.2019.161544.1292

عباس شیری ورنامخواستی