نویسنده = ������������ ��������������
بررسی مفهوم و انواع نقض حق اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

10.22034/jlr.2018.114988.1101

ایمان تیرداد؛ سیدحسین صفائی


تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 11-32

10.22034/jlr.2020.176666.1346

سیدحسین صفائی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی