نویسنده = ���������������� ������������ ����������
تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.29252/jlr.2021.184631.1531

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 303-330

10.22034/jlr.2020.185305.1714

نسرین طباطبائی حصاری؛ هاجر آذری؛ فاطمه زهرا نادری افوشته


کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 227-252

10.22034/jlr.2018.133978.1178

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمود زمانی