نویسنده = ������������ ��������
انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.220933.1867

عباس کریمی؛ امین قاسم پور؛ سجاد شهباز قهفرخی


سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.220984.1863

رامین شریفی محله؛ عباس کریمی؛ زین العابدین تقوی


سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF)

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 35-60

10.22034/jlr.2020.184925.1606

عباس کریمی؛ مجید قربانی زلیخائی