نویسنده = ���������� ������������
ماهیت حقوقی دارایی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.228887.2319

همایون مافی؛ میثم رامشی


تدابیر منصفانه در رویه دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 197-222

10.22034/jlr.2020.179494.1357

همایون مافی؛ زهرا محمودی کردی؛ علی قهاری


مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران

دوره 17، شماره 66، شهریور 1393، صفحه 81-111

همایون مافی