نویسنده = �������� ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 24
1. واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

10.22034/jlr.2018.128084.1152

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


2. حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22034/jlr.2019.132892.1171

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


3. تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


5. مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 71-98

10.29252/lawresearch.22.86.71

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی


6. بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


7. نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 11-29

سیدمصطفی محقق داماد


8. نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


9. وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

دوره 18، شماره 69، بهار 1394، صفحه 23-33

سید مصطفی محقق داماد


10. نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن

دوره 16، شماره 63، تابستان 1392

سیدمصطفی محقق داماد


14. تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3)

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

سید مصطفی محقق داماد


15. تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2)

دوره 10، شماره 46، پاییز 1386

سید مصطفی محقق داماد


16. تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

سیدمصطفی محقق داماد


17. تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی

دوره 7، شماره 39، بهار 1383

سید مصطفی محقق داماد


18. حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

سید مصطفی محقق داماد


19. حقوق جزای کلیسای کاتولیک

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

سید مصطفی محقق داماد


20. حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

سید مصطفی محقق داماد


21. تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی)

دوره 1، شماره 23-24، زمستان 1377

سیدمصطفی محقق داماد


22. تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن

دوره 1، شماره 18، زمستان 1375

سید مصطفی محقق داماد


23. تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

سیدمصطفی محقق داماد


24. اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

سید مصطفی محقق داماد