نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

10.22034/jlr.2019.141507.1198

آقای دکتر منصور امینی؛ مجتبی محمدی


2. « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

10.22034/jlr.2019.160804.1291

مهدی شمس شمیرانی؛ آقای دکتر منصور امینی


3. نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 171-197

10.22034/jlr.2021.220448.1826

منصور امینی؛ رضا باستانی نامقی


4. تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 169-192

10.29252/lawresearch.22.86.169

آقای دکتر منصور امینی؛ رضا دریایی