نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


2. اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


4. مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

محمدحسین زارعی؛ مرتضی نجابت خواه