نویسنده = �������������� ��������
تحلیل چیستی نسبت میان صلح و عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/jlr.2023.232001.2522

رحیم نوبهار؛ احمدعلی صادقی


ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 163-190

10.22034/jlr.2018.113128.

رحیم نوبهار؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ سید محمد رضا آیتی