نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 8
2. مزدوری در نظام حقوق بین الملل

دوره 17، شماره 66، تابستان 1393

سیدعلی هنجنی؛ علی نواری


3. صلاحیت جهانی

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

ژرودلا پرادل؛ سیدعلی هنجنی


4. مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی

دوره 10، شماره 46، پاییز 1386

لیون الکساندر سیسیلیانوس؛ سیدعلی هنجنی


5. مزدوری

دوره 8، شماره 42، زمستان 1384

سیدعلی هنجنی


7. روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

داوید روزیه؛ سیدعلی هنجنی


8. تحولات پیدایش عرف بین المللی

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

سیدعلی هنجنی