نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 329-357

10.22034/jlr.2020.185093.1647

محمد سلطانی؛ نیکا باغستانی؛ فائزه سادات بهشتی روی


2. توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 201-228

10.29252/lawresearch.22.88.201

محمد سلطانی؛ محمدطاهر اعظم پور


3. معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 259-282

10.22034/jlr.2018.111098.1084

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی


4. مبلغ ضمانت‌نامه بانکی

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 297-327

محمد سلطانی؛ ساره امینی


5. صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار

دوره 16، شماره 63، تابستان 1392

محمد سلطانی