نویسنده = سید هادی محمودی
معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان


امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 265-290

10.29252/lawresearch.22.86.265

سید هادی محمودی؛ رضا حمیدزاده


ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1397، صفحه 363-387

10.22034/jlr.2018.120912.1135

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم


داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی

دوره 19، شماره 75، خرداد 1395، صفحه 175-200

سید هادی محمودی