نویسنده = محمود باقری
تعداد مقالات: 5
4. شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

محمود باقری؛ مجتبی نیر