نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
3. مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

باقر شاملو؛ مجتبی جعفری


5. اصول حاکم بر مجازات های بدنی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

باقر شاملو؛ حسن نصیرباغبان


6. نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

باقر شاملو؛ شهرام محمدی


7. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

جعفر کوشا؛ باقر شاملو