نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
4. قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 17، شماره 65، بهار 1393

محمدعلی بهمئی؛ حسن فرج مهرابی


6. اطراف پنهان قرارداد داوری در «گروه دولت‌‌‌ها»

دوره 16، شماره 61، بهار 1392

محمدعلی بهمئی