نویسنده = ������������ ���������������� ������
تعداد مقالات: 4
1. نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 17، شماره 67، پاییز 1393

رجب گلدوست جویباری


2. نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم)

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

رجب گلدوست جویباری؛ جان احمد آقایی


3. تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

رجب گلدوست جویباری؛ امیر حسن نیازپور


4. مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان

دوره 7، شماره 39، بهار 1383

رجب گلدوست جویباری؛ حسام الدین سیداصفهانی