نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 11
1. ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 119-146

10.29252/lawresearch.22.86.119

عباس قاسمی حامد؛ امیر حسین آبادی؛ محسن حسینی پویا


2. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 91-115

عباس قاسمی حامد؛ زهره نبی؛ فهیمه آقابابایی


3. حقوق اقتصادی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1394، صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد


4. آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

دوره 15، شماره 57، بهار 1391

عباس قاسمی حامد؛ فضه سلیمی؛ فهیمه آقابابایی


5. ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

عباس قاسمی حامد؛ سیدرضا طباطبایی


6. نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

عباس قاسمی حامد؛ علیرضا نواریان


7. متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

عباس قاسمی حامد


10. نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چهارچوب حقوق شهری

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

عباس قاسمی حامد


11. راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها

دوره 1، شماره 23-24، زمستان 1377

فیلیپ سیملر؛ عباس قاسمی حامد