نویسنده = �������������� ��������������
تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.29252/jlr.2022.223294.1976

سعید الماسی؛ نجاد علی الماسی؛ گودرز افتخارجهرمی


تحلیلی اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی

دوره 15، شماره 60، اسفند 1391

نجادعلی الماسی