نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


3. تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 459-487

10.22034/jlr.2020.185064.1636

مهدی نیازآبادی؛ نرگس انصاری