نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 12
4. تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف

دوره 18، شماره 71، پاییز 1394، صفحه 183-206

میرقاسم جعفرزاده؛ یدالله دادگر؛ محمدعلی باقرصاد


6. تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری

دوره 15، شماره 60، زمستان 1391

میرقاسم جعفرزاده؛ سوده ناطق نوری


7. قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


8. تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


9. نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


10. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات

دوره 8، شماره 42، زمستان 1384

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


11. حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی

دوره 8، شماره 41، تابستان 1384

میر قاسم جعفر زاده؛ حسین سیمائی صراف