کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


3. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن