کلیدواژه‌ها = ارز دیجیتال
شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 113-142

10.52547/jlr.2022.228506.2293

پرویز ساورایی


ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 303-335

10.52547/jlr.2023.226492.2144

سعید نجات‌زادگان؛ محمد سلطانی


بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی