کلیدواژه‌ها = "
تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230362.2438

محمد روشن؛ ماهرو غدیری؛ حمیدرضا سعیدعرب


نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 11-36

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی


رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی

دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 37-68

10.52547/jlr.2023.227753.2244

مرتضی راسته؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ پیمان دولتخواه پاشاکی


آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 363-384

10.52547/jlr.2023.184779.1579

عاطفه ذبیحی؛ بهزاد پورسید


رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 191-212

10.48308/jlr.2022.225260.2073

جواد حبیبی تبار؛ مسلم موحدی فر


شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 305-332

10.48308/jlr.2022.225261.2075

میلاد سلطانی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 113-142

10.52547/jlr.2022.228506.2293

پرویز ساورایی


تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 267-294

10.29252/jlr.2021.185051.1633

مجتبی قاسمی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی