کلیدواژه‌ها = انتخابات
الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.29252/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری


تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

دوره 18، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 201-232

اسدالله یاوری