کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تعداد مقالات: 5
1. اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

10.22034/jlr.2018.110938.1040

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی یکجفتی


3. رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 243-265

10.22034/jlr.2018.134099.1180

علی اسلامی پناه