کلیدواژه‌ها = اوراق بهادار
ماهیت حقوقی دارایی مجازی

دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 157-180

10.52547/jlr.2022.228887.2319

همایون مافی؛ میثم رامشی


کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 239-264

10.22034/jlr.2020.184003.1390

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 119-142

10.22034/jlr.2019.169469.1320

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری