کلیدواژه‌ها = بازنگری
ارزیابی پویایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.229457.2367

حسن وکیلیان؛ جواد یحیی زاده


تاملی در مسئله دشواری بازنگری قانون اساسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.230235.2428

صابر الماسی خانی؛ علی سهرابلو


بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392

جواد تقی زاده؛ معصومه فدایی جویباری