موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 34
-74. اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


-73. وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


-72. پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

10.22034/jlr.2018.113866.1092

محمدعلی اردبیلی؛ یاسمن سعیدی نژاد


-71. واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.29252/jlr.2021.185312.1717

هوشنگ آبروشن؛ علیرضا سایبانی؛ امیر ایرانی


-70. مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jlr.2020.184186.1433

حسن رودسرابی؛ نسرین مهرا


-68. چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 303-326

10.22034/jlr.2018.111868.1090

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


-67. حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 327-356

10.22034/jlr.2021.184307.1463

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


-66. امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 247-270

10.22034/jlr.2020.184282.1460

فضل الله رنجبر؛ محمدکاظم قاضی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش


-64. خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 351-376

10.22034/jlr.2020.184836.1588

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عبدالمتین منیب


-62. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 359-382

10.29252/lawresearch.23.90.359

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


-61. جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 303-328

10.22034/jlr.2020.184965.1614

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی


-60. مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


-58. اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 277-301

10.22034/jlr.2020.185114.1656

امیرحسن نیازپور


-52. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


-50. نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 193-216

10.29252/lawresearch.22.86.193

ابوالحسن شاکری؛ سید رضا فقیهی