موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 34
1. اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


2. وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


3. پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

10.22034/jlr.2018.113866.1092

محمدعلی اردبیلی؛ یاسمن سعیدی نژاد


4. واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.29252/jlr.2021.185312.1717

هوشنگ آبروشن؛ علیرضا سایبانی؛ امیر ایرانی


5. مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jlr.2020.184186.1433

حسن رودسرابی؛ نسرین مهرا


7. چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 303-326

10.22034/jlr.2018.111868.1090

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


8. حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 327-356

10.22034/jlr.2021.184307.1463

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


9. امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 247-270

10.22034/jlr.2020.184282.1460

فضل الله رنجبر؛ محمدکاظم قاضی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش


11. خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 351-376

10.22034/jlr.2020.184836.1588

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عبدالمتین منیب


13. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 359-382

10.29252/lawresearch.23.90.359

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


14. جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 303-328

10.22034/jlr.2020.184965.1614

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی


15. مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


17. اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 277-301

10.22034/jlr.2020.185114.1656

امیرحسن نیازپور


23. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


25. نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 193-216

10.29252/lawresearch.22.86.193

ابوالحسن شاکری؛ سید رضا فقیهی