دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصلاحات ارضی در خالصجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jlr.2018.113010.1087

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان


مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22034/jlr.2018.110204.1027

محمدمهدی الشریف؛ رضا ثابت راسخ


واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

10.22034/jlr.2018.128084.1152

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


قراردادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1397

10.22034/jlr.2018.155974.1268

سیدجاوید نجفی زاده؛ عبدالهادی وحیدی فردوسی


حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

10.22034/jlr.2019.132892.1171

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

10.22034/jlr.2019.184179.1430

یوسف یعقوبی محمود آبادی


تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22034/jlr.2020.184575.1518

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب


تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22034/jlr.2020.184500.1501

محمد حسین زارعی؛ سعیده مزینانیان


تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.22034/jlr.2020.160907.1289

محمدحسین زارعی؛ سعید خانی والی زاده


بررسی جایگاه مالیات در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و لزوم اصلاح مقررات در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22034/jlr.2020.185201.1687

محمدرضا شفیع زاده؛ محمد جعفر قنبری جهرمی


ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.29252/jlr.2021.185289.1709

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی


تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.185122.1658

محمد امامقلی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی منتظر


آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/jlr.2022.224222.2022

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.226641.2152

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ محمدجواد جعفری


شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.29252/jlr.2022.223472.2020

ناصر طاهری نستوه؛ گودرز افتخارجهرمی


تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226251.2126

عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی


اصل تناسب، ابزار تضمین وتعادل میان حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و منافع عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.220751.1852

بابک اصفهانی؛ صابر نیاورانی


کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.226323.2134

شقایق اکبری؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.228028.2259

اکبر وروایی؛ محمدرضا عدالتخواه؛ محمدجواد جعفری


مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض به مثابه یکی از انواع مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.52547/jlr.2022.225868.2101

احسان جعفرخانی؛ گودرز افتخار جهرمی


جایگاه قدرت عمومی در مهار ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.52547/jlr.2022.228580.2315

حسن صفادوست؛ ولی رستمی؛ ابراهیم موسی زاده


حقِ حق داشتن: بازخوانی مفهوم شهروندی (شناسایی عوامل محرومیت از حق در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228777.2312

سمانه رحمتی فر


کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228259.2277

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.228347.2287

مریم داراب پور؛ مهراب داراب پور؛ نوید رهبر؛ مجتبی اصغریان


سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.52547/jlr.2022.220984.1863

رامین شریفی محله؛ عباس کریمی؛ زین العابدین تقوی


چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.230420.2437

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی


شناسایی مسئولیت مدنی برای نقض حق شهرت در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.52547/jlr.2023.228475.2291

مسعود بیات؛ مجید عباس آبادی؛ حسین طاهرخانی


الگوی مطلوب رسیدگی در دیوان عدالت اداری از منظر اصول دادرسی اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.52547/jlr.2023.227964.2253

امیرعلی زینالی اقدم؛ مهدی هداوند


آزادی آکادمیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.52547/jlr.2023.222076.1916

احمد رنجبر


تأملی بر برخی مسائل حقوقی- اخلاقیِ «فناوریِ زیستیِ کایمرا»؛ مورد پژوهی رویکرد اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.202667.1796

علی مشهدی؛ محمدرضا جهانی پور


جذب و اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.52547/jlr.2023.226704.2160

فضل احمد احمدی؛ محسن عبدالهی


چالش‌های امنیت و آزادی در دانشگاه‌های‌ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.224346.2029

جواد محمودی


امکان‌سنجی احراز مسئولیت ناشی از آسیب‌های فرانسلی با مروری بر پرونده کاتانگا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.184542.1511

علیرضا مشیراحمدی؛ مهدی سیدزاده ثانی


دادرسی اساسی نیمه گم شده قوه تقنین در نظام حقوقی مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.229838.2390

نادر اسدی اوجاق؛ محمد حسنوند


آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری: وارونگی در پیوند ماهیت و شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.222486.1940

حسن عالی پور؛ نرجس روستا


ارزیابی پویایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.229457.2367

حسن وکیلیان؛ جواد یحیی زاده


نقش حقوقی مالیات بر محیط زیست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.228711.2310

محسن ایزدگشب؛ سعیدرضا ابدی؛ مجتبی قاسمی


حاکمیّت ژانوسی؛ مفهوم‌پردازیِ حاکمیّت‌ملی در قانون‌اساسی مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.231880.2509

کاوه پولادی


پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.52547/jlr.2023.230509.2447

حمیدرضا اکبرپور؛ شهاب شریفی؛ الماس اسلامی


بازخوانی انتقادی سیاهه جرایم مستوجب حد در پرتو ضابطه‌یابی برای حدانگاری کیفر‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226325.2135

حسین خدایار


تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226225.2120

عباس قاسمی حامد؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ مجتبی قاسمی


اجرای آرای داوری داخلی در قانون داوری فدرال آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.117131.1118

مهدی سپهری یگانه؛ نجادعلی الماسی؛ منوچهر توسلی نایینی


چالشهای اِعمال اصل تحدید مسئولیت در دعاوی آلودگی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.231115.2466

فریبرز صفری


تأملی بر نهادها، کنشگران و شیوه ی حکمرانی آب در نظام حقوقی ایران و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.229665.2387

کبرا حسینی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


بزه دیده شناسی ترمیمی کودکان کار با تمرکز بر تکالیف قانونی سازمان بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.52547/jlr.2023.226895.2188

ابراهیم وثیقی اسدی؛ محمود حبیبی تبار؛ حسنعلی موذن زادگان


هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/jlr.2019.130065.1159

صدیقه فهیمی؛ محمود مصطفوی کاشانی


چیستی ِ استدلال اساسی، با نگاهی به رویه های دادگاههای قانون اساسی اروپایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.227911.2250

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ رضوان ضیائی


تحلیل حقوقی اقتصادی گارانتی از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.228642.2304

سمیه کاویانی؛ مهدیه صانعی


بررسی مشروعیت دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه از منظر حقوق بین الملل و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.231788.2501

فاطمه آقامیری


تاثیر کسب تلقی شدن سردفتری بر ویژگی های آن (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.52547/jlr.2023.227977.2255

سیدعباس سیدی آرانی


تحلیل چیستی نسبت میان صلح و عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/jlr.2023.232001.2522

رحیم نوبهار؛ احمدعلی صادقی


ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.52547/jlr.2022.228786.2313

نوید زمانه قدیم؛ شایان حاضری


نظریه «حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه» در حقوق شرکت‌های تجارتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.48308/jlr.2023.231300.2473

مصطفی کوشکی؛ حسن بادینی


مسئولیت مدنی محض در نظام حقوقی هندوستان: ملاحظات تاریخی، بنیان‏های نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.48308/jlr.2023.231948.2519

سهراب سیفی؛ مهدی میهمی؛ حسین مهرپور


سیاست جنایی تقنینی مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.48308/jlr.2023.231089.2472

زهرا سادات غمامی؛ امیر وطنی؛ فرید محسنی


تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230362.2438

محمد روشن؛ ماهرو غدیری؛ حمیدرضا سعیدعرب


تأثیرات و نوآوری‌های مُتقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230253.2429

میثم نوروزی؛ غلام علی عبداله زاده


رویکرد نظارتی و تقنینی ملی و بین المللی حاکم بر ایمنی دارو:رویارویی با جعل دارو در کشورهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.230122.2423

افسانه قنبری؛ امیر محمودی؛ بهنام حبیبی درگاه


بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.229564.2370

احمد رحیمی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ محمد صادق فراهانی


عملیات های سایبری در دریای سرزمینی و دریای آزاد در پرتو دستورالعمل تالین 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.231191.2471

شهرام زرنشان؛ موسی کرمی؛ ریحانه زندی


حق سکنی مطلقه در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزائر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.231368.2479

مینا سالم پور؛ محمد روشن


مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.185096.1648

سیدمجیب دیانت؛ کورش استوارسنگری؛ سیدمجتبی واعظی


خیار اعسار؛ باز تعریف فقهی و حقوقی خیار تفلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.232274.2538

محسن واثقی؛ محمد مهریار؛ سیده فاطمه هاشمی


انحلال آبشاری مجموعه‌های قراردادی در نظام حقوقی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.48308/jlr.2023.232788.2565

صدیقه محمدحسنی؛ محمدعلی سعیدی


مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.225472.2205

صدیقه هجینی نژاد؛ جمشید نور شرق


امکان سنجی توصیف رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر: رای در نوع مجهول به حکم یا قرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.230455.2442

جمشید زرگری؛ مصطفی مظفری


ماهیت و آثار دعوای دین و خسارت در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر آراء قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.230370.2433

اسماعیل نعمت اللهی؛ سیدمصطفی محقق داماد


جلوهای کشف افتراقی قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.229669.2377

ابوالفضل مژدهی پور؛ احمد رمضانی؛ علیرضا میلانی


تاثیر حقوقی انقلاب بر مفهوم قانون(مطالعه‌ی حقوقی فلسفه و تاریخ انقلاب با تمرکز بر انقلاب‌های فرانسه، انگلستان، آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48308/jlr.2023.227757.2240

امین صدیقی نیشابور؛ اسدالله یاوری؛ محمد جلالی


بررسی امکان تحدید صید ترال در قوانین مرتبط با محیط‌زیست با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.48308/jlr.2023.232985.2574

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده


رنج زمین؛ نگاهی به مبنا و سرنوشت حق زارعانه در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.48308/jlr.2023.224786.2061

علی محمودیان؛ سید عبادالله جهان بین


ماهیت و آثار تصمیمات دادگاه در تفسیر رأی داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.48308/jlr.2023.232421.2551

رضا رئیسی؛ علیرضا ایرانشاهی؛ حمیدرضا صالحی


تحلیل عناصر تحقق اماره قضایی و رابطه آن با ادله دیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22034/jlr.2018.113123.

مهدی حسن زاده


اخذ گواهی بکارت در نظام حقوقی ایران؛ امکان یا امتناع؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.48308/jlr.2024.229839.2391

مهناز بیات کمیتکی؛ رامبد دومیرانی


مطالعه‌ی‌ تطبیقی بررسی مبانی، طرق و حدود دخالت دادرسان در قراردادهای خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233082.2593

سارا ابراهیمی؛ جلال سلطان احمدی؛ علیرضا ایرانشاهی


ضمان قهری یا مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.227795.2242

جلیل قنواتی


مفهوم و کاربرد رگولاسیون در نهاد خانواده؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233387.2604

سیدمصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی


تاملی در مسئله دشواری بازنگری قانون اساسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.230235.2428

صابر الماسی خانی؛ علی سهرابلو


جستاری بر نظام حمایتی مناسب از آشپزی و دستورپخت غذا در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233155.2592

عمید محمدی


اصول اساسی حقوق قراردادها در نظام حقوقی کامن‌لا (با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.232411.2544

فاطمه فرهان فر؛ جلیل قنواتی


رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.52547/jlr.2023.229363.2364

لقمان کیاپاشا؛ جمشید نورشرق؛ عباس پهلوان زاده؛ محمود حبیبی


بازجستی در گستره اتیان سوگند استظهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231303.2474

صدیقه حاتمی؛ احسان سامانی


اجرای قانون کار در دستگاه‌های دولتی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.232550.2553

محمدقاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان


قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح؛ آسیب‌شناسی مجاری وضع و تحلیل بایسته‌های حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.228955.2333

حمزه خسروی؛ مصطفی منصوریان


تاثیر بلاکچین در تحولات حاکم بر آزادی بیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.231340.2478

امیر جوادی


میان کنش سیاست گذاران جنایی ایران با کانون های وکیلان دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.234599.2670

امیرحسن نیازپور


حق مشارکت کودکان در فرآیند پناهندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233481.2608

احمدرضا آذرپندار؛ ابراهیم بیگ زاده


تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.229734.2379

مهدیه صادقیان؛ علی ضیاء الاسلامی؛ مهدی صادقی راد


پیوند خیابان و دموکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.231664.2491

سمانه رحمتی فر


ره گیری مفهوم و جایگاه "مراقبت مقتضی" در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.232359.2540

سید محمد حسینی؛ محمد حبیبی مجنده


جایگاه حقوق بین الملل عرفی در تفسیر معاهدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.233293.2600

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


بررسی پرسش متقابل از شاهد در نظام دادرسی آمریکا با امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.228104.2266

ناهید صفری


بررسی ضرورت بازبینی حقوق بین الملل درنظم نوین جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234874.2688

محمد امین کوشا؛ امیر ساعد وکیل


جرم‌، رسانه و جرم‌شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234343.2651

نسترن خواجه نوری؛ رویا آسیایی


تحلیل محتوای بزه‌کاری و بزه‌دیدگی مهاجرین افغان در رُمان «افغان‌کِشی» بر مبنای آموزه‌های جرم‌شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.230751.2458

علی مولابیگی؛ سید حسام الدین سید اصفهانی


بررسی تطبیقی نقش و کارکرد دفاتر هیئت دولت در کشورهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234551.2665

علی خواجه نائینی؛ میثم نریمانی؛ محمد صاحبکار؛ امیر لطفی


معیار نقض در علائم تجاری مرکب:تحلیل و نقد رویه ی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jlr.2024.234369.2652

حسن لجم اورک؛ احمد همتی؛ عادل ترازو زر


ساز و کار تأثیر حقوق بر فرایند توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.48308/jlr.2024.233552.2611

احسان موهبتی؛ مجتبی قاسمی


ضمانت اجرای دادرسی در گستره ادله کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.48308/jlr.2024.233107.2588

عباس تدین؛ ابراهیم عبداله پور؛ اکبر رجبی


کاربست اصل تناسب در رویه دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.234856.2684

محمد جلالی؛ محسن طاهری؛ وحید بیات مختاری


چالش‌های حقوقی مسئولیت مدنی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.232705.2567

سجاد رسولی جزی؛ سید احمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ حسین عابدینی؛ حمید روستایی


امکان سنجی بودجه ریزی مشارکتی در ایران در پرتو مطالعات تطبیقی (اسپانیا، فرانسه،آلمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.235301.2711

سعیدرضا ابدی؛ فردوس صابر ماهانی


نظریه رهایی از سلطه در شناساییِ حقوقیِ اقلیت‌ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.234809.2681

هادی صالحی؛ امین رضی پور جویباری


شئون و اختیارات «رهبری» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی نسبت مقام «رهبری» با شأن ولایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.231098.2465

سیدمجتبی واعظی


بازنگری در فرزندخواندگی بررسی محرمیت و ازدواج فرزندخوانده در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.221382.1889

سید مهدی رضوی فرد


ارزیابی شروط خاص قراردادهای استفاده از بازارگاه‌های دروازه‌بان از منظر حقوق رقابت درون‌پلتفرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.232298.2537

ابراهیم رهبری؛ آرین مسعودی تفرشی


نگرش نقادانه به ملاک‌های موجّه ساز حق برخطا با تاکید بر مبانی تحلیلی فلسفه حق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.234136.2635

مهدی زارع؛ حامد نیکونهاد


علل مؤثر بر میزان استناد شورای نگهبان به اصول قانون اساسی در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jlr.2024.234945.2695

محمدقاسم تنگستانی؛ محمدرضا رفیعی


تأمّلی بر قلمرو ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.234502.2662

امین قاسم پور؛ سجاد شهبازقهفرخی؛ حسین حقّی


حل اختلاف در قراردادهای هوشمند با توجه به ویژگی خوداجرایی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.232840.2568

سحر کریمی؛ یگانه سادات میرحسینی


تدابیر حقوقی پیشگیرانه در راستای مقابله با پیامدهای منفی بازی‌های ویدیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.228665.2305

صادق صیادی؛ حبیب اله کیانی


بنیان‌های فقهی حقوقی نظم عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.235691.2728

یعقوب علیزاده


الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.233251.2617

روح اله علیدادزاده


بیمه مخاطره سایبری دریایی: مسائل نوظهور و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.48308/jlr.2024.228892.2320

منصور امینی؛ مریم آقاسی جاوید


نقد اقتصادی شرط کیفری و لزوم تجدیدنظر در ماده 230 ق.م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.48308/jlr.2024.230749.2457

وحید فقیهی محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ علیرضا عالی پناه


استقلال یا پاسخگویی: تأملی بر نهاد نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.48308/jlr.2024.234859.2685

آیت اله جلیلی؛ فرشید دهقان؛ مهراد مومن


آیین افتراقی تحقیقات پلیسی در جرایم امنیتی؛ مبانی و جلوه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403

10.48308/jlr.2024.184077.1400

حسنعلی مؤذن‌‌زادگان؛ محمد متین پارسا