تعداد مقالات: 1043

226. تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار

دوره 13، ویژه نامه شماره 2، بهار 1389

عباس قنبری


227. تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی

دوره 13، ویژه نامه شماره 3، پاییز 1389

امیر پاکنهاد


228. نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری

دوره 14، ویژه نامه شماره 4، بهار 1390

زهره رحمانی


229. تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

رجب گلدوست جویباری؛ امیر حسن نیازپور


230. نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

باقر شاملو؛ شهرام محمدی


232. ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

عباس قاسمی حامد؛ سیدرضا طباطبایی


233. تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

منصور امینی؛ وحید قاسمی عهد


234. حاکمیت قانون در اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ مغرب زمین

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391

سید محمد هاشمی؛ سید جواد میرقاسمی


235. جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

میرحسین عابدیان؛ محمدرضا محمدی


236. ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

محمدحسین زارعی؛ رضا فنازاد


237. اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

منوچهر خزانی


239. مدل شناسی سیاست ‌جنایی اسلام

دوره 16، شماره 62، بهار 1392

رحیم نوبهار


241. ثالث در صحنه توقیف

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

عبدالله شمس


242. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

گودرز افتخار جهرمی


243. اکراه در نظریات حقوقی بین المللی

دوره 18، شماره 69، بهار 1394، صفحه 35-55

محمد علی اردبیلی


244. شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 79-105

سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


245. آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 79-100

10.29252/lawresearch.22.87.79

محسن صفری؛ فائزه آخوندی


248. مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 83-106

عصمت شاهمرادی؛ محمد جواد جاوید


249. جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 83-108

ایرج بابائی