تعداد مقالات: 1043

76. آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 15، شماره 57، بهار 1391

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مهدی بابایی


78. چند نکته درباره داوری

دوره 2، شماره 27-28، پاییز 1378

حسن حبیبی


79. جدال دو قانون

دوره 1، شماره 21-22، زمستان 1377

رضا نوربها


80. بحثی پیرامون قضاوت زن

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

حسین مهرپور


82. امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


83. حقوق اقتصادی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1394، صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد


84. پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 31-67

محسن محبی؛ هادی آذری


85. ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


88. لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 35-57

عباس قاسمی حامد؛ غزل غفوری اصل


89. اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 35-69

حمیدرضا نیکبخت؛ سید حسن موسوی


90. تورم حقوق

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 35-64

10.22034/jlr.2018.113138.

ایجان مکای؛ علی برجیان


94. بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 35-58

10.29252/lawresearch.23.90.35

حامد خوبیاری؛ سید محمدصادق طباطبائی


95. سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 35-60

10.22034/jlr.2020.184925.1606

عباس کریمی؛ مجید قربانی زلیخائی


98. حق بر حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

دوره 19، شماره 75، بهار 1395، صفحه 39-64

همایون حبیبی


99. تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 39-55

یداله دادگر؛ رضا خودکار


100. معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 39-65

عبدالله شمس؛ سید فرهاد بطحائی