ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 بهشتی

10.29252/jlr.2021.185289.1709

چکیده

دولت-ملت در کاربرد حقوقی و سیاسی، عبارت از سازمان سیاسی جامعه است که متشکل از حکومت، مردم و سرزمینی با مرزهای معین است؛ ثبات دولت-ملت مقتدر و ساختارمند، نقشی محوری و اساسی در توزیع، بازتوزیع، حفظ، حمایت و تضمین حق‌ها دارد. از این منظر، کارآمدی دولت به کامیابی‌اش در تامین و تضمین حقوق بشر وابسته است. زمانی که مشکلات ساختاری دولت مدرن در افغانستان را مطالعه می‌کنیم، ریشه نقایص کارکردی نهادهای این کشور در زمینه حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و سایر کارکردهای دولت را به روشنی درمی‌یابیم. مشکلات فراروی دولت افغانستان که از عدم وجود ساختار سیاسی، حفظ نظام سنتی و فقدان قوانین معطوف به واقعیت‌های عینی جامعه نشات می‌گیرد، پیامدهایی نظیر اخلال در شکل‌گیری مفهوم ملت را به دنبال داشته است. از این روی، حقوق بشر در افغانستان، بیشتر با اتکا بر توافق بن و متاثر از نگرانی‌ها و صادرات فرهنگی نیروهای خارجی و در اثر حضور مستمر آنان در این کشور و ابتنای اقتصاد آن بر کمک‌های خارجی به اولویت بدلی و اجباری دولت مبدل گشته است؛ فلذا نه به لحاظ هنجاری و نه به لحاظ نهادی، گفتمان حقوق بشر، نتوانسته پیشروی عملی، درخور تبلیغات و هزینه‌های صرف شده در افغانستان داشته باشد. نوشتار حاضر، در پی پاسخ به پرسش از نسیت موانع تشکیل دولت مدرن در افغانستان و مقوله حقوق بشر است و ضمن ارائه تصویری کلی از موانع پیشاروی کشور افغانستان جهت ایجاد دولت-ملت مدرن، به تحلیل اثر عدم ساخت دولت مدرن بر ابتر ماندن برخورداری از حقوق بشر برای مردمان آن سامان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation on non evolution of modern state in Afghanistan and its effects on Human Rights

نویسندگان [English]

  • Shahryar Nabavi 1
  • مهناز بیات 2
1 UT
2 بهشتی
چکیده [English]

The nation-state in legal and political application, is a political
organization of society consisting of a government, people and a land
with certain borders. The stability of a
strong and structured nation-state plays a Essential role in the
distribution, redistribution, preservation, protection and
safeguarding of Individual Rights. In this perspective, the efficiency
of the government depends on its success in securing human rights. When we study the structural problems of the modern state in Afghanistan, we clearly understand the root of the functional defects of its institutions in protecting fundamental rights and freedoms and of other government functions. The problems faced by the Afghan government, due to the lack of a political structure, the preservation of the traditional system and
the lack of laws that focus on the realities of society, have led to
disruptions to the process of nation-building. More than anything, the
above-mentioned problems have caused the Afghan government's inability
to provide the essential components of the establishment of human
rights discourse. The present research, while presenting a general view of the obstacles facing Afghanistan in creating a modern nation-state, analyzes the effects of the lack of a modern state on human rights situation in The Afganistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Nation-state
  • Human Rights
  • Universality
  • Legitimacy
  • Dual Active

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1400