تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

10.29252/jlr.2022.185122.1658

چکیده

در نظام مالی قراردادهای بالادستی جدید نفتی ایران موسوم به IPC به علت سنگین بودن سرمایه، شرکت نفتی بین‌المللی متعهد به حضور در کشور صاحب نفت و تأمین تمام سرمایه است. سابقاً در قراردادهای خدماتی موسوم به بیع متقابل پاداش ها به صورت ثابت و هزینه های سرمایه ای و غیر سرمایه ای دارای سقف بسته بودند که موجب تضرر شرکت های نفتی بین‌المللی و در نتیجه عدم تمایل به حضور و سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی در صنعت نفت ایران می شد، بر این اساس، قراردادهای بالادستی جدید نفتی ایران با تغییراتی که در این بخش از قراردادها به وجود آورد موجب جذابیت و جذب سرمایه گذاران خارجی گشت؛ با این توضیح که، بر خلاف قراردادهای خدماتی موسوم به بیع متقابل سقف هزینه های سرمایه ای مستقیم و غیر مستقیم باز هستند، ضمن اینکه پاداش در این قراردادها یک مبلغ ثابت نیست، بلکه، با افزایش تولید، پاداش افزایش می یاید و این موجب افزایش تولید و در نهایت افزایش منفعت اقتصادی برای دو طرف می گردد. در این مقاله تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین‌المللی در قراردادهای بالادستی جدید نفتی موسوم به IPC مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Fiscal Obligations of International Petroleum Companies (IOC) in the Iranian Upstream Oil and Gas Industry Contracts (IPC)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Emamgholi 1
 • Goudarz Eftekhar Jahromi 2
 • Mehdi Montazer 3
2 Professor, Private Law, Faculty of Law, Shahid Behesti University
3 Assistant Professor, Private Law, Faculty of Human sciences, Islamic Azad University, Damavand Branch
چکیده [English]

Due to the huge capital costs in the fiscal regime of new Iranian upstream oil contracts called IPC, the International Oil Company is committed to be present in the oil possessed country and provide all the capital costs. Previously, in service contracts called buyback, remuneration was fixed and capital costs had a closed ceiling, which caused loss to international oil companies; thus International Oil Companies were reluctant to attend or invest in Iranian oil industry. Hence, the changes in this section of the new Iranian upstream oil contracts were motivating and attracted foreign investors. In fact, unlike service contracts called buyback, capital costs and noncapital costs have open ceiling. In these contracts, not only no fixed amount of remuneration exists, but also the remuneration increases in accordance with the increase of production. This leads to the increase of production and ultimately increases economic benefits for both parties. This article deals with the financial obligations of International Oil Companies in the new Iranian upstream oil contracts called IPC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Upstream Oil Contracts
 • Direct Capital Costs
 • Indirect Costs
 • Cost of Money
 • Exploitation Costs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 23 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400