قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه‌ی خود، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق رقابت به شمار می‌روند. از آن‌جا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزه‌ی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه‌ی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث‌برانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام‌های پیش‌گفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.Franchise Contracts in the Field of Competition Law

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ng>Franchise contracts have always been,

چکیده [English]

ng>Franchise contracts have always been, from the past up until the present, one of the permanent and challenging subjects in competition law because of their nature and effects. Since this form of contract has, recently, found an important place in Iranian contract law, this article attempts to discuss the controversial terms and conditions of this type of contract, using the legal and judicial approaches of these legal systems in the field of franchise agreements (such as the EU and USA). This is done, first, from the point of view of aforementioned system of competition law and, then, by using these approaches, the position of Iran competitive law in this regard is assessed.Keywords: Franchise, Competition law, Anti-competitive practices, Franchisor, Franchisee.