کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟

نویسندگان

1 دانشیار مدعو دانشکده حقوق دیوید اِی. کلارک ، دانشگاه کلمبیا

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آخرین سند مدرن در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005،به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده تا کنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین ، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده اند. هدف آنسیترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق این هدف، به خوبی از مفاد کنوانسیون ، قابل استنباط است.