نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی

نویسنده

---

چکیده

دستگاه خلقت انسان بسیار پیچیده و شگفت انگیز و پر رمز و راز است و داستان آفرینش انسان نیز حاوی شگفتیها و اسرار زیادی است، به روایت کتب آسمانی و بخصوص قرآن کریم ، خمیر مایه اصلی خلقت آدم اولیه از خاک است که خداوند به آن روح و حیات بخشیده است. اذقال ربک الملائکه انی خالق بشر امن طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین(سوره ص آیه 71 و 72) از همان آغاز انسان از دو جنس نر و ماده و مذکر و مونث آفریده شده است یا در پی خلقت جنس مذکر، جنس مونث نیز آفریده شده است این مرد و زن منشا نسل انسانی هستند و افراد بشری از این جفت انسانی آفریأه شده اند. به هر کیفیتی آفرینش انسان اولیه و جفت او به صورت گرفته باشد، به هر حال خلقت انسانهای بعدی از ترکیب دو سلول جنسی موجود در بدن زن و مرد پدید می آیند، سلولی که در بدن مرد است بنام اسپرم و سلولی که در بدن زن است اوول یا تخمک نام دارد ترکیب اسپرم و تخمک موجود جدیدی را ببار می آورد که با قرار گرفتن در رحم زن و گذراندن دوران حمل، مراحل رشد را طی می کند و پس از سپری کردن حالات و اشکال مختلف سرانجام به صورت انسانی کامل از جنس مرد یا زن در می آید و پا به عرصه این عالم می گذارد. پس کودک انسان از ترکیب دو جزء و دو سلول متعلق به مرد و زن بوجود می آید که هر کدام نباشد طبعا موجود انسانس هم پدید نخواهد آمد، البته زن این نقش را هم دارد که علاوه بر دادن تخکم و جزئی از ماده اولیه تشکیل جنین، آن را در درون خود جای می دهد و از شیره جان خویش می پرورد.