تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovations of some Rules related to the Contract Law with special references to the French Contract Law Reform (October 2016)

نویسندگان [English]

 • Mehrab Darabpour 1
 • Elham Anisi 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Candidate, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The rules and regulations related to the Contract Laws are developing progressively. It is so in many countries and communities. The “Principles of European Contract Law”, the “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” and the “Draft Common Frame of Reference” are good examples in this respect. In Germany the reform of contract law, which had started in 1970, finally adapted after 30 years in 2001. In France the reform codified in particular a number of principles that have emerged in th e case law. After a decade of discussion, French Contract Law has finally been reformed by the way of an ordinance published on the 11th of February 2016 and came in to force on October 2016. The objectives of reform are notably the simplification for economic welfare, omitting the code clauses which are less effective, modernization and ultimately attractiveness of French Contract Law as wholly emerged in the case law by courts. Main aspects of reform are related to the extension of good faith to cover the negotiation and the conclusion of the contract, duty to inform, transparency, giving effect to unilateral promises to enter into a specified contract, revocation of promise, promise and option contract.
The civil code of Iran is now 80 years old and many of its articles need to be amended. Iranian contract law is very similar to its French equivalent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cause of contract
 • Open price
 • Transparency
 • Duty to inform
 • Unilateral promises
 1. منابع:

   

  1. John Cartwright,Stefan Vogenauer,Simon Whittaker,Reforming the French Law of Obligations comparative Reflections on the Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription ('the Avant-projet Catala')”, Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law, 2009.
  2. Whittakers. The Law of Obligations. In J. Bell, S. Boyron, S. Whittaker eds. 2008. Principles of French law. 2nd ed. Oxford University Press.
  3. Prof. Benedicte Fauvorque-cosson. “Towards an important reform of French civil law”. Montesquieu Law Review, No 3 2015.
  4. Eva Steiner, French law: A Comparative Approach, oxford university press, 2010..
  5. Alexis Downe, The Reform of French contract law: a critical overview. Revista da Faculdade de Direito-UFPR, Curitiba, vol 61, no 1, Jan 2016.
  6. GHESTIN J., LOISEAU G. and SERINET Y.-M., 2013. La formation du contrat. Tome 1. Le contrat, le consentement. 4th ed. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence and Lextenso.
  1. Pignarre, Geneviève, Le droit des obligations d'un siècle à l'autre, Dialogues autour de la réforme du titre III du livre III du Code civil, Editeur: Institut Universitaire Varenne, Collection: Colloques & Essais, ISBN: 978-2-37032-081-0; 2016.

  1-     امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،1356، ج 1.

  2-     امینی، منصور، عابدیان، میرحسین و کرمی، سکینه، نحوه برخورد نظامهای حقوقی در برخورد با شروط ناعادلانه قراردادی و سکوت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ایران، مجله تحقیقات حقوقی شماره 59.

  3-     داراب پور، مهراب دیگران،  راهکارهای حقوق حمایتی، انتشارات خرسندی، 1396.

  4-     داراب پور، مهراب، ادیب، علی اکبر، تأثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرائی قراردادهای تجاری، مجله تحقیقات حقوقی شماره 63  سال 1393.

  5-     داراب پور، مهراب و دیگران، چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی، انتشارات خرسندی، 1396.

  6-     داراب پور، مهراب، مقایسه تطبیقی ایفای عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی. شماره 29و30 سال.1379

  7-     دیانی، عبدالرسول ، مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه، مجله تحقیقات حقوقی آزاد. ش 8 و 9 و10 سال 1389.

  8-     شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی، شهر دانش،چاپ اول 1393 .

  9-     شیروی، عبدالحسین، قراردادهای استاندارد در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و امریکا،مجله مجتمع آموزش عالی قم،شماره 12 بهار 81

  10- صفایی، حسین و الفت، نعمت اله، اجرای اجباری عین تعهّد و تقدم آن بر فسخ قرارداد؛ نامه مفید شماره 79 شهریور 89 .

  11- قاسمی حامد؛ مروری اجمالی بر نظریه تعهّد به دادن اطلاعات در قرارداد، مجله کانون وکلاء، ش 10. .1375

  12- قاسمی حامد، عباس ، ترجمه، راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی قراردادها، پروفسور فیلیپ سیمیلر، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ش 23-24.

  13- کاشانی، محمود،  کاشانی، دکتر سید محمود، استاندارد های جهانی دادگستری، نشرمیزان، سال 1384.

  14- کاظمی نجف آبادی، دکتر عباس، نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن در حقوق تجارت بین الملل، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

  15-  طباطبائی، جواد، نظریه حکومت قانون، انتشارات ستوده، چاپ اول، 1386.

  16-  هیجده تن از دانشمندان، تفسیری بر بیع بین المللی ،ترجمه داراب پور، مهراب کتابخانه گنج دانش چاپ سوم، 1395.