بررسی تأثیر اراده موصی بر ارث بری مورث از طریق وصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه زاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

حق ارث یکی از حقوق مسلّم در شریعت اسلام بوده و مستقیماً در قرآن مجید آیات متعددی بدان دلالت دارد. لیکن گاه به دلایلی مورث تمایل دارد در مورد نحوه تقسیم اموال خود‍ پیش از فوت تصمیم گیری نموده و با استفاده از تأسیسات حقوقی مختلفی از جمله صلح عمری، هبه، وقف خاص، وصیت و سایر نهادهای حقوقی دیگر این امر را به انجام رساند. لذا می توان این گونه بیان نمود که اصولاً هر شخصی می تواند پیش از مرگش هر گونه دخل وتصرفی مستنداً به اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م نسبت به اموال خود داشته باشد. اما هیچگاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد مورد توجه نبوده و اساساً مدخلیتی برای اراده قائل نبوده اند. موضوع حکم ماده 10 ق.م قراردادهای خصوصی است. لذا بدیهی ترین مفهومی که از «قراردادهای خصوصی» به ذهن می رسد شامل هرگونه قراردادی که در روابط خصوصی بین افراد تنظیم می شود، می گردد. بر این اساس عقود معین به طور قطع در حوزه ی این مفهوم قرار می گیرد. خصوصاً با توجه به اینکه دامنه مفهوم عقد صلح کلیه روابط خصوصی را در بر می گیرد. در خصوص وصیت نیز هرچند ممکن است وضعیت جامعه و حقوق در دوره های قدیم و جوامع سنتی منع وصیت مازاد بر ثلث را توجیه نموده است، اینک و در دوران جدید، به نظر نگارنده، تنها صورت و فرمی از آن دلایل باقی مانده و واقعیات عینی جدید، حاکمیت کامل اراده ی موصی را ایجاب می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Will on the Inheritance of Mortality through Will

نویسندگان [English]

  • milad Monsefi 1
  • Abouzar Ebrahimi torkaman 2
1 A law student at Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Assistant professor
چکیده [English]

The right to inheritance is one of the indisputable rights in the Islamic law and directly implies many verses in the Holy Quran. However, for some reason, the court has decided to decide on how to divide its property before the death and to accomplish this by using certain legal facilities such as quasi entail, gift Special dedication, make a will, and other legal entities. Thus, it can be stated that, basically, anyone can document any documentary evidence before the death of the principle of the will freedom and article 10 of the civil law in relation to his property. On the other hand, there is no reason to exclude certain contracts from the scope of private contracts, especially since the scope of the concept of peace treaties includes all private relations. With regard to will, however, although it may have justified the situation of society and rights in the old age and traditional societies, the suppression of a surplus is one third, now and in the new era, according to the author, the only form and form of those reasons remain and New objective facts require absolute testator will sovereignty. However, it is necessary to exclude the obligatory persons and those who are entitled to a salary under the contract of employment. Because although the result of the will is for life, but because the seizure takes place during a lifetime, then he can not bypass the will of his contractual or legal obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inheritance
  • quasi entail
  • gift
  • make a will
  • The principle of the will of will

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 03 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1397