مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

10.22034/jlr.2020.184186.1433

چکیده

قضازدایی پلیسی، مجموعه راهکارهایی است که پلیس با توسل به آنها در صدد جلوگیری از ورود مرتکبان جرایم سبک به فرایند عدالت کیفری سنتی است. از آنجایی که نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر نظام اتهامی بوده و سابقا نهادی به نام دادسرا در آن وجود نداشته است؛ پلیس در سیستم عدالت کیفری این کشور، اختیارات عمده ای در مرحله دادسرا در اختیار داشته است. در حال حاضر علیرغم محدود کردن اختیارات تعقیبی و ایراد اتهام پلیس، این نهاد اختیارات عمده ای در زمینه متوقف کردن رسیدگی های کیفری یا جلوگیری از ورود مرتکبان به سیستم عدالت کیفری دارد؛ که از آنها تحت عنوان «پاسخ های خارج دادگاهی پلیس» یا «حل و فصل های جایگزین» نیز یاد می شود. اعطای اختیارات قضازدایانه به پلیس در نظام حقوقی انگلستان دارای مبانی تاریخی، نظری-جرم شناسی و عملگرایانه با رویکرد مدیریت جمعیت کیفری می باشد. جرایمی که پلیس انگلستان در آنها اختیارات قضازدایانه خود را اعمال می کند، جرایم اختصاری و اغلب جرایم دو وجهی هستند که مرتکبین آنها میزان خطرناکی پایینی از خود نشان داده اند. قضازدایی پلیسی در این کشور نمونه های مختلفی دارد که بعضی از آنها جنبه قانونی به خود گرفته اند و برخی بر پایه صلاحدید پلیس اعمال می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Police Diversion in the England Criminal Justice System; Justifications and Examples

نویسندگان [English]

  • hasan roodsarabi 1
  • nasrin mehra 2
1 faculty of law shahid beheshti university
2 Faculty Member of Shahid Beheshti University Law School Director of the Department of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Police diversion has a long history in England as a means by which the police try to prevent low-level offenders from entering into the criminal process. In fact, due to its compliance with the Common law legal system and the governance of the accusatorial system over its criminal prosecution and the absence of the prosecution service, at least until a few decades ago, the police were considered as the main agency at the pre-trial stage and had almost most prosecution and diversion powers. Currently, it has major discretion in stopping criminal proceedings or preventing offenders from entering into the criminal justice system, which is referred to as the "out of court disposals". The police exercise these statutory and more discretionary powers in the summary and either-away offenses. The tendency of the country's penal system to police diversion has more historical, criminological, and pragmatic fundamentals. On the other hand, Iran's criminal justice system is based on Civil Law, and the polices are an executive under the jurisdiction of the judiciary and have not been given diversion power by law. However, they are taking some measures that can be termed police diversion. Police diversion is also facing challenges, most notably conflict with the principle of judicial punishment or principle of nulla poena sine iudicio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cautions
  • Discretionary Powers
  • Police Diversion
  • The Police of England
  • The Police of Iran