نمایه نویسندگان

آ

 • آبروشن، هوشنگ واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 303-324]
 • آبروشن، هوشنگ جنبه های الگوی عدالت کیفری در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 111-128]
 • آیتی، سید محمد رضا ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 163-190]
 • آجلی لاهیجی، مهشید چالش‌های توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 211-244]
 • آجلی لاهیجی، مهشید به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 141-166]
 • آخوندی، فائزه آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]
 • آدابی، حمیدرضا نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]
 • آذری، هاجر تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 303-330]
 • آذری، هادی پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 31-67]
 • آذری، هادی از ماوروماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تاملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-168]
 • آریاپوران، سعید بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • آرش پور، علیرضا حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 171-194]
 • آرش پور، علیرضا موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 197-218]
 • آرین، محمد طراحی الگوهای قراردادی جدید برای توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 75-120]
 • آرین، محمد ضرورت وضع قواعد جامع و جهانشمول در حوزه سرمایه گذاری خارجی:واقعیت یا خیال؟ [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • آرین، محمد نقدی بر مرور زمان طرح دعوی علیه بارفرابر در نظام حقوقی ایران از منظر اسناد حقوقی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیابی پورایمانی، ناصر جبران خسارت سوانح هوایی در حقوق بین الملل با تأکید بر سانحه هوایی پرواز 752 اوکراینی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 369-393]
 • آقایی، جان احمد نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم) [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • آقایی، کامران تلاقی گاه ضرورت و آزادی « عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق » [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 225-255]
 • آقایی، کامران سنجش عقل تفسیری [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • آقایی، کامران ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریه تعدیل پول [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 239-258]
 • آقایی، مهرداد نقش شهرداری‌ها در تضمین حق بر محیط زیست سالم در مدیریت پسماند شهری؛ مطالعه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 295-320]
 • آقایی، مهسا نقش دیوان عالی کشور در یکنواخت سازی و پیشرفت حقوق وکالت دادگستری (بررسی ده رای وحدت رویه از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۸) [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 67-94]
 • آقابابایی، فهیمه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 91-115]
 • آقابابایی، فهیمه آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • آقایی بجستانی، مریم موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 215-238]
 • آقایی جنت مکان، حسین آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • آقاسید جعفر کشفی، مونا رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چین در سرمایه گذاری های برون مرزی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • آقامیری، فاطمه بررسی مشروعیت دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه از منظر حقوق بین الملل و اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقائی طوق، مسلم بایسته‌های حقوق اساسی مدیریت وضعیت‌ها یاضطراری با تأکید بر کووید 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 767-793]
 • آگاه، وحید جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • آگاه، وحید نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • آگاه، وحید تحلیل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بر روابط کار [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • آگاه، وحید امکان‌سنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 293-317]
 • آل عقیل، سیدغلامرضا موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 215-238]
 • آماده، غلامحسین واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • آملی جلودار، کوثر اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 67-89]

ا

 • ابدی، سعیدرضا تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 207-223]
 • ابدی، سعیدرضا نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • ابدی، سعیدرضا لوازم، ضرورت‌‌‌ها و شرایط حقوقی شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • ابدی، سعیدرضا تحلیل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بر روابط کار [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • ابدی، سعیدرضا مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • ابدی، سعیدرضا مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • ابدی، سعیدرضا فصلی نو در روابط کار:تجارت الکترونیک، کار از راه دور [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • ابدی، سعیدرضا کرونا و کارتابع [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 199-213]
 • ابدی، سعیدرضا الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 39-64]
 • ابدی، سعیدرضا نقش حقوقی مالیات بر محیط زیست در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابدی، سعید رضا تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 83-105]
 • ابدی، سعید رضا مداخلات دولت در کنترل تصادفات رانندگی در پرتو نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 107-136]
 • ابراهیمی، آرش مفهوم وصف و قانون مدنی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • ابراهیمی، دکتر شهرام تحولات حقوق کیفری اطفال در فرانسه در پرتو قانونِ «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 167-188]
 • ابراهیمی، سید نصرالله مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • ابراهیمی، سید نصراله اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 35-68]
 • ابراهیمی، شهرام رویکرد جرم شناسی پشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 131-152]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر تأثیر مرگ متعاقدین در اجاره اشیاء ( (نقدی بر بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 121-143]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر ریشه‌یابی چالش‌های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 131-157]
 • ابراهیم گل، علیرضا عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تاسیس دیوان کیفری بین المللی [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • ابراهیم گل، علیرضا تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح ، ایجاد صلح، تحکیم صلح [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • ابراهیم گل، علیرضا تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • ابراهیمی لویه، سهیلا لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 357-382]
 • ابریشمی‌راد، محمد امین نگاهی انتقادی به محتوای قوانین برنامه پنجساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 347-372]
 • ابرندآبادی، علی حسین خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • ابهری، حمید اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • ابهری، دکتر حمید مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 286-307]
 • اتنف، رنالد رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرم شناختی تروریسم) [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • اچ مارتین، چارلز کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • احسانپور، سید رضا وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 359-382]
 • احسانپور، سید رضا اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 369-394]
 • احمدی، اصغر جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 303-328]
 • احمدی، افشین حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 41-66]
 • احمدی، حسین علی بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در اندیشه‌ مرحوم مهدی حائری یزدی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 373-395]
 • احمدی، خلیل اثر رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 171-192]
 • احمدی، خلیل دفـاع اثبـاتی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 209-232]
 • احمدی، سیدمحمد صادق حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • احمدی، فضل احمد جذب و اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، منا مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • احمدی راد، حمید تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با روی‌کرد انتقال حق [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • احمدنژاد، منصور تاملی بر حمایت از دولت میزبان در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • اخوت، محمدعلی جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • ادی، برنار توصیف و حقوق بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • ادیب، علی اکبر تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • ادیب، علی اکبر «اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 57-81]
 • ادیب، مجید همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • ادیبی، علی آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 181-203]
 • ادریسیان، حامد سندباکس تنظیمی و چالش‌های آن در نظام حقوقی ایران [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 169-192]
 • ایرانشاهی، علیرضا معیار «قابلیت داوری» در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • ایرانشاهی، علیرضا اثر فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • ایرانشاهی، علیرضا مبنای مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 219-245]
 • اربابی، مسعود مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 123-145]
 • اربابی، مسعود استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستاجر کشتی [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • اربابی، مسعود خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت بلحاظ معطلی کشتی [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • اربابی، مسعود تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 223-247]
 • ارجمند، اردشیر تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • ارجمند، اردشیر نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • ارجمند، اردشیر تاملی بر عرف بین المللی [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • ارجمند، اردشیر کنفرانس ملل متحد راجع به ذخایر ماهیهای دوکاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور و موافقتنامه اوت 1995 نیویورک [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • اردبیلی، محمدعلی همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • اردبیلی، محمدعلی جامعه بین المللی و کشتار جمعی [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • اردبیلی، محمدعلی الغای مجازات اعدام در مجارستان [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • اردبیلی، محمدعلی مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی شکنجه [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • اردبیلی، محمدعلی مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • اردبیلی، محمدعلی بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • اردبیلی، محمدعلی جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • اردبیلی، محمدعلی حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • اردبیلی، محمدعلی اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 65-87]
 • اردبیلی، محمدعلی پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-60]
 • اردبیلی، محمدعلی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 11-34]
 • اردبیلی، محمد علی اکراه در نظریات حقوقی بین المللی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 35-55]
 • اردبیلی، محمد علی فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 11-34]
 • اردبیلی، محمد علی سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • اردبیلی، محمد علی گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • اردشیری لردجانی، محمد سلیم مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 159-182]
 • ایروانیان، امیر نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • ایروانیان، امیر بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • ایزانلو، محسن رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • ایزانلو، محسن بیمه مضاعف و تقسیم مسؤولیت میان بیمه گران [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 85-112]
 • ایزدیار، علی واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه» [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 59-83]
 • ایزدگشب، محسن نقش حقوقی مالیات بر محیط زیست در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اژدری، امیرحسین امنیت سایبری اتحادیه اروپا: تهدیدات، فرصتها و اقدامات (از آغاز تا سال 2021) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 273-302]
 • استادزاده، ابوالفضل مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 11-35]
 • استرکی، حسین کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 427-456]
 • استرکی، حسین چالش های هنجاری حقوق محیط زیست ایران در حوزه استخراج معدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • استوارسنگری، کورش مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 315-340]
 • استوارسنگری، کورش مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • استوار سنگری، کورش مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • اسدی، عباس نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 181-206]
 • اسدی، محمد مهدی تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]
 • اسدیان، احمد تاملی در تعاملات قوای مجریه و مقننه [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • اسدی اوجاق، نادر دادرسی اساسی نیمه گم شده قوه تقنین در نظام حقوقی مشروطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی نژاد جمالی، محمد نقش مؤلفه های ساختاری بر فساد اقتصادی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 171-194]
 • اس فریز، ریچارد سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • اسفندیاری فر، خشایار مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • اسکندری، علیرضا امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • اسلامی، الماس پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، رضا مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 325-347]
 • اسلامی، رضا نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 139-160]
 • اسلامی، رضا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • اسلامی، رضا چالش‌های توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 211-244]
 • اسلامی، رضا حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • اسلامی، رضا احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • اسلامی، رضا جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا) [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 179-201]
 • اسلامی، رضا به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 141-166]
 • اسلامی پناه، علی رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 243-265]
 • اسلامی فارسانی، علی صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-50]
 • اسماعیلی، علی الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 39-64]
 • اسماعیلی، مهدی وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 359-382]
 • اسماعیلی، مهدی اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 369-394]
 • اسماعیلی، مهدی پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی. [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 387-412]
 • اسماعیل زاده، حسن حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • اشرافی، محمود صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • اشرافی، محمود شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 385-410]
 • اشرافی، محمود کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشراقی آرانی، مجتبی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 215-234]
 • اشراقی آرانی، مجتبی حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 337-362]
 • اشراقی آرانی، مجتبی در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 251-274]
 • اشراقی آرانی، مجتبی مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی در قبال سرایت ویروس‌های واگیردار به مسافران (با تکیه بر وضعیت پاندمی ویروس کووید 19) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 399-418]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 46، 1386]
 • اصغریان، مجتبی ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصفهانی، بابک اصل تناسب، ابزار تضمین وتعادل میان حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و منافع عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلانی، جبار بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 257-278]
 • اصلانی، حمیدرضا معیارهای احراز شهرت علایم تجاری مشهور در فضای تبادل اطلاعات در اسناد وایپو و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • اطاعت، جواد امکان سنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی؛ حوزۀ انتخابیه ممسنی و رستم) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 85-114]
 • اعظم پور، محمدطاهر توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]
 • اعظمی چهاربرج، حسین ماهیت انشا [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • اعظمی چهاربرج، حسین انواع قبول [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • اعظمی چهار برج، حسین وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • افتخارجهرمی، گودرز تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 11-36]
 • افتخارجهرمی، گودرز شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، سارا صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 1-36]
 • افتخار جهرمی، گودرز مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • افتخار جهرمی، گودرز دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 1-41]
 • افتخار جهرمی، گودرز حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • افتخار جهرمی، گودرز نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 11-38]
 • افتخار جهرمی، گودرز صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 1-36]
 • افتخار جهرمی، گودرز صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • افتخار جهرمی، گودرز ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا" [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • افتخار جهرمی، گودرز مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران:دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی [دوره 2، شماره 27-28، 1378]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • افتخار جهرمی، گودرز جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان با تأملی بر قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب1389 [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 11-33]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصلاحات ارضی در خالصجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 11-35]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در ادارۀ ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 11-37]
 • افتخار جهرمی، گودرز مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض به مثابه یکی از انواع مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل تطبیقی قانون حاکم بر جبران خسارت حمل و نقل مرکب بین‌المللی درکنوانسیون‌های حمل و نقل ساده و رویه قضایی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افروز، فرزین واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، حمیدرضا بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 143-170]
 • افشاری، فاطمه امکان سنجی نظارت قضایی بر اشتباه موضوعی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام حقوقی انگلستان و فرانسه [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 377-415]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • افضل پور، فاطمه تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 263-288]
 • اکبری، جهاندار عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • اکبری، جهاندار بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • اکبری، شقایق کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرپور، حمیدرضا پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری رودپشتی، عظیم مفهوم و مصادیق بی‌طرفی قضایی در اسناد بین‌المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 139-161]
 • اکرمی، روح اله رجوع از اقرار کیفری [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 166-190]
 • اکرمی، فروزان حقوق سلامت و انگ و تبعیض ناشی از بیماری کووید-19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 749-766]
 • البرزی ورکی، مسعود دولت حافظ منافع: نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 173-204]
 • البوعلی، امیر صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • السان، مصطفی اصول اخلاق زیستی [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • السان، مصطفی دفـاع اثبـاتی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 209-232]
 • السان، مصطفی بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 137-158]
 • السان، مصطفی مسؤولیت مدنی دولت در قبال بیماری‌های واگیر (بررسی موردی: کوویدـ19) [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 215-243]
 • السان، مصطفی مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 159-182]
 • السان، مصطفی تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 129-153]
 • السان، مصطفی جنبه‌های حقوقی جعل عمیق [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 193-218]
 • الشریف، محمدمهدی بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 115-140]
 • الشریف، محمدمهدی مهریه؛ تابع قواعد عام دیون ابتدائی یا تابع نظام ویژه؟ (تأملی در نسخ ماده 22 ق.حمایت خانواده توسط قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی) [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 203-225]
 • الشریف، محمدمهدی مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسی، سعید تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 11-36]
 • الماسی، نجادعلی تحلیلی اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • الماسی، نجادعلی تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسی، نجادعلی اجرای آرای داوری داخلی در قانون داوری فدرال آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسی، نجاد علی بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 11-38]
 • الماسی، نجاد علی تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 11-36]
 • الماسی خانی، صابر مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگاهی به نظام آلمانی [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 283-308]
 • الهویی نظری، مهدی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • الووا، ژان کله تعریف مصرف کننده [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • امامی الطریقی، سیده مهلا آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 161-184]
 • امامیان، معصومه توصیف جرائم بین‌المللی مأموران‌ دولتی به‌عنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 183-208]
 • امامقلی، محمد تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی میبدی، علی بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 143-170]
 • امامی میبدی، علی چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمانی پیرآغاج، علیرضا دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 59-84]
 • امبوس، کای آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • امیری، سروش رویکرد نظارتی و تقنینی ملی و بین المللی حاکم بر ایمنی دارو:رویارویی با جعل دارو در کشورهای در حال توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرارجمند، اردشیر حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • امیرارجمند، اردشیر اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • امیرارجمند، اردشیر حقوق بین الملل و اندیشه عدالت [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • امیر ارجمند، اردشیر تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • امیر ارجمند، اردشیر سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • امیر ارجمند، اردشیر شکل گیری قواعد بین المللی در دنیای رو به تحول ، نقد مفهوم "حقوق قوام نیافته [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • امیر ارجمند، اردشیر رای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • امیر ارجمند، اردشیر تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • امیر ارجمند، اردشیر آموزش حقوق بشر [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • امیرحسینی، امین واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرحسینی، امین حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، اعظم ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • امینی، امیرمحمود ماهیت و آثارشرط مذاکرۀ مجدد نسبت به دادگاه وطرفین قرارداد: مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، ساره مبلغ ضمانت‌نامه بانکی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 297-327]
 • امینی، عیسی بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 145-173]
 • امینی، محمد «ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 119-152]
 • امینی، منصور احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 171-193]
 • امینی، منصور قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • امینی، منصور نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • امینی، منصور نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • امینی، منصور نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • امینی، منصور وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • امینی، منصور جبران خسارات قراردادی در حقوق مدنی کانادا (ایالت کبک) [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 49-75]
 • امینی، منصور «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 57-82]
 • امینی، منصور تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • امینی، منصور تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • امینی، منصور دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • امینی، منصور نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده 356 قانون مدنی: اصل یا قاعده؟ [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • امینی، منصور رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 119-142]
 • امینی، منصور نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 171-197]
 • انجلاس، کوثر محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 293-316]
 • انیسی، الهام تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 87-111]
 • انصاری، اسماعیل آثار بیماری کووید-19 بر صندوق‌های تأمین اجتماعی (مطالعه تطبیقی) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 683-710]
 • انصاری، اعظم تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • انصاری، اعظم نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 357-384]
 • انصاری، اعظم بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، باقر نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • انصاری، باقر شرای اثر قابل حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • انصاری، باقر مفهوم و ماهیت حقوق جمعی [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • انصاری، باقر آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 161-184]
 • انصاری، باقر رژیم حقوقی قراردادهای رایانش ابری [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 219-244]
 • انصاری، باقر ابعاد و چالش‌های حقوق بشری مقابله با کووید 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 53-91]
 • انصاری، رضا تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 353-381]
 • انصاری، علی مطالعه تطبیقی نقض قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام های حقوق ملی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • انصاری، نرگس تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیل معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 459-487]
 • انصاری، نرگس تحلیل روش استدلال دیوان بین المللی دادگستری در پذیرش ایراد مقدماتی دوم آمریکا در قضیه «برخی از اموال ایران» [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 163-186]
 • انصاری، نگین حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • انصافی آذر، بهنام اوصاف قرارداد با داور [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 341-358]
 • انصافی آذر، بهنام قرارداد با داور [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 417-437]
 • اهالی آباده، محسن رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی) [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 245-274]
 • اوتر، استفن وحدت آلمان و جانشینی کشورها [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • ای وسراستروم، ریچارد اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • ایولاسال، پروفسور ژان تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • ایولاسال، ژان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی [دوره 10، شماره 46، 1386]
 • ایولاسال، ژان جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • ایولاسال، ژان رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • اویل اف، گاینان قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار [دوره 10، شماره 45، 1386]

ب

 • بابایی، داریوش گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، مجتبی رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بابایی، محمدعلی بزهکاران پیشینه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مدیریت خطر ارتکاب جرم [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • بابایی، مهدی آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • بابائی، ایرج جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 83-108]
 • بابائی، زهرا فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 291-216]
 • بیات، فرهاد مطالعه تطبیقی نقض قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام های حقوق ملی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • بیات، مسعود شناسایی مسئولیت مدنی برای نقض حق شهرت در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، مهناز نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 63-85]
 • باتر، انیک ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • بیات کمیتکی، مهناز رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 169-195]
 • بیات کمیتکی، مهناز مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • بیات کمیتکی، مهناز روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 319-344]
 • بیات کمیتکی، مهناز حق و مصلحت در ترازوی عدالت [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • بیات کمیتکی، مهناز حق بر داشتن سواد رسانه ای؟ [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 327-352]
 • بیات کمیتکی، مهناز بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 191-215]
 • بیات کمیتکی، مهناز محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 293-316]
 • بیات کمیتکی، مهناز ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات کمیتکی، مهناز تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 301-318]
 • بادامچی، حسین سواره‌نظام بابلی در ارتش هخامنشی: تحلیل یک سند بابلی درباره زمین اسب (UCP 9, 275-277) [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 253-271]
 • بادامچی، حسین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • بادینی، حسن خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • بادینی، حسن نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388 [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • بادینی، حسن صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-50]
 • بادینی، حسن مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 177-200]
 • بادینی، حسن نظام حقوقی تأمین اجتماعی؛ گذار از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • بادینی، حسن قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجارتی از منظر حمایت از نیروی کار [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 11-35]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی مسئولیت های نهاد متقاضی پردازش، کنترلگر و پردازشگر تحت مقررات اروپایی حمایت از داده‌های شخصی و لایحه « صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی » [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 137-158]
 • بادینی، حسن تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 65-90]
 • بادینی، حسن نظریه «حاکمیت مشترک نیروی کار و سرمایه» در حقوق شرکت‌های تجارتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • باربریس، ژولبو تاملی بر عرف بین المللی [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • بارکلی، گوردن نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • باستانی نامقی، رضا نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 171-197]
 • باشکوه، مظفر دکترین‌ حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 355-379]
 • باصری، بابک جستاری بر مفهوم عدالت اداری [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 289-314]
 • باغبان، رحیم اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 189-214]
 • باغبان، علیرضا مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • باغبان کندری، سعید رویکرد دادگاه‌های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم‌ با منشأ خارجی در اختلافات قراردادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغستانی، نیکا تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 329-357]
 • باقری، پرویز حقوق همسایگان و حقوق حیوانات آپارتمانی : کاوشی حقوقی-فقهی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 195-214]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 105-134]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • باقری، محمود قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی:ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • باقری، محمود شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • باقری، محمود جایگاه رهن دین در سرمایه گذاری و تامین منابع مالی با نگاهی اجمالی به رهن دین در صنعت نفت [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 43-64]
 • باقری، محمود حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 43-70]
 • باقری، مصطفی چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقر پور اردکانی، عباس بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • باقرزاده، رضوان شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 169-192]
 • باقرزاده، رضوان رأی داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه‌گرای دولت‌های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره‌ای»؛ رهیافتی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرصاد، محمدعلی تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • باقری نژاد، زینب تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • بالوی، مهدی روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 319-344]
 • بالوی، مهدی بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 191-215]
 • بخش براتی، یزدان بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 119-144]
 • بخشی زاده، فاطمه 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 1-21]
 • بَذّار، وحید نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 11-32]
 • بَذّار، وحید جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 315-336]
 • برادران، دلاور لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • براری چناری، یوسف بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 119-142]
 • برجیان، علی تورم حقوق [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 35-64]
 • برغی، محمد مهدی قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92 [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 109-138]
 • بزرگمهر، امیرعباس موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 289-314]
 • بزنگانی، هاشم جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • بستانی، مصطفی تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 105-134]
 • بشیریه، تهمورث رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • بشیریه، تهمورث حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 327-356]
 • بصیرت، یلدا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • بطحائی، سید فرهاد معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 39-65]
 • بطروس غالی، بطروس حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • بیک زاده، ابراهیم منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهای و صلاحیت شورای امنیت [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • بیکی شورکی، مهدی اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 395-417]
 • بیگزاده، ابراهیم ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی دولت [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 87-118]
 • بیگ زاده، ابراهیم امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربه موفق هیأت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 11-41]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 43-73]
 • بیگ زاده، ابراهیم « تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 1-30]
 • بیگ زاده، ابراهیم دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • بیگ زاده، ابراهیم روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقو بین الملل [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • بیگ زاده، ابراهیم چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • بیگ زاده، ابراهیم جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی [دوره 6، شماره 38، 1382]
 • بیگ زاده، ابراهیم سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • بیگ زاده، ابراهیم برنامه برای صلح و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم بدیع بودن"معاهده منع گسترش سلاحهای هسته"در قلمرو حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990) [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • بیگ زاده، ابراهیم مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • بیگ زاده، ابراهیم تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟ [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • بیگ زاده، ابراهیم سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل [دوره 1، شماره 18، 1375]
 • بیگ زاده، ابراهیم رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاملی بر نظم نوین جهانی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت و جهانی شدن حقوق [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • بیگ زاده، ابراهیم دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • بیگ زاده، ابراهیم نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 11-32]
 • بیگ زاده، ابراهیم موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 11-41]
 • بیگ زاده، ابراهیم معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 11-57]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 11-36]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • بلیک، ﮊانت ارزیابی دادرسی بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 117-144]
 • بناءنیاسری، ماشاء الله قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بناء نیاسری، ماشاء الله قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار [دوره 10، شماره 45، 1386]
 • بنافی، فرشته حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 171-194]
 • بنافی، فرشته موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 197-218]
 • بنانیاسری، ماشااله تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 267-298]
 • بنا نیاسری، ماشاء الله تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • بهرامی، بیتا نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 181-206]
 • بهری خیاوی، بهمن مبانی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 399-426]
 • بهشتی، شقایق سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]
 • بهشتی روی، فائزه سادات تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 329-357]
 • بهمنی، محمدعلی رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بهمنی بهلولی، حمیده حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 243-268]
 • بهمئی، محمدعلی اطراف پنهان قرارداد داوری در «گروه دولت‌‌‌ها» [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 141-173]
 • بهمئی، محمدعلی نقش دکترین «گروه شرکت ها» در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19 [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 245-275]
 • بهمئی، محمدعلی چالش‎های حقوقی‎وفقهی شناسایی‎وپذیرش جوینت‎ونچر قراردادی و قراردادعملیاتی‎مشترک نفتی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 271-302]
 • بهمئی، محمدعلی بهمئی حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 143-168]
 • بهنیا، مسیح کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان (با تأکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان) [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 401-428]
 • بوذرجمهری، سرمه بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 145-173]
 • بوریکان، ژاک بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • بوکلی، روس پی تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده [دوره 9، شماره 44، 1385]

پ

 • پاتریس ژوردن، ژنویووینی همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • پارسایی، حبیب الله بررسی و نقد"رفتار ویژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • پاسبان، محمدرضا دگرگونی در نهاد ادغام شرکت های تجاری- نقد قانون برنامه پنجم توسعه [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • پاسبان، محمدرضا اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • پاسبان، محمدرضا سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]
 • پاسبان، محمدرضا مبانی و چالش‌های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 145-170]
 • پاسبان، محمد رضا صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 97-120]
 • پاکزاد، بتول ماهیت تروریسم سایبری [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • پاک زمان، امید حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 121-146]
 • پاکنهاد، امیر تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • پیری، جواد تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 205-226]
 • پیری، جواد انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391) [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 291-308]
 • پیری، حیدر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]
 • پیری، حیدر شرط زیست محیطی مارتنس و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه؛ ؛ با تأکید بر اصول پیش نویس 2019 کمیسیون حقوق بین الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 349-373]
 • پیری، فرهاد لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19 [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 35-66]
 • پرادل، ژرودلا صلاحیت جهانی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • پیرزاده، محمد حسن نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین‌المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 227-252]
 • پیرنیاکان، امیر لطف اله وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 359-382]
 • پیرنیاکان، امیر لطف اله اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 369-394]
 • پرهیزکاری، سمیه امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 63-86]
 • پروین، خیرالله بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • پروین، خیراله تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • پروینی، مهدی اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 113-133]
 • پطروس غالی، پطروس تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • پی. گلدینگ، مارتین مفهوم حق : درآمدی تاریخی [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • پیلوار، رحیم ماهیت و آثارشرط مذاکرۀ مجدد نسبت به دادگاه وطرفین قرارداد: مطالعه تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پناهی اصانلو، پانته آ خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • پویا، رضوان اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 191-213]
 • پورچیا، ارتلا روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • پورحسن سنگری، علی فرضیه حقوق کیفری منطقی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 101-126]
 • پورسید، بهزاد اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 385-408]
 • پورسید، بهزاد آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورسید آقایی، سیدحمید نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 69-84]
 • پورسعید، فرزانه واکاوی آثار پاندمی کرونا بر اجرای استانداردهای جهانی کار؛ چالش‌ها یا فرصت‌ها و راهبردهای ممکن [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 141-165]
 • پورمازار، محمد نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 253-282]
 • پولادی، کاوه حقوق بشر در بازبینی و بازاندیشی پوزیتیویسم جدید "تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • پولادی، کاوه حاکمیّت به مثابه ی امر زیبایی شناسانه؛ نگرشی لاهوتی به مفهومی ناسوتی «انسداد درکِ مفهومِ حاکمیّت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» [(مقالات آماده انتشار)]
 • پولادی، کاوه حاکمیّت به منزله ی سلطنت؛ مصداقی در جایگاه مفهوم «اندیشه ی حاکمیّت ملی از مواجهاتِ آغازین تا استحاله ی آن در رسالاتِ حقوقی عصر مشروطه» [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 353-383]
 • پولادی، کاوه حاکمیّت ناهم ساز؛ چهرۀ ژانوسی یک مفهوم «واکاوی علل تعارض در مفهوم‌پردازیِ حاکمیّت ملی در قانون اساسی مشروطه» [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاپاک، محمد امکان سنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی؛ حوزۀ انتخابیه ممسنی و رستم) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 85-114]
 • تاورنیه، پل تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • تاورنیه، پل دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • تخشید، زهرا دفاع در برابر مسئولیت مدنی ناشی از خطای بی احتیاطی بر مبنای تقصیر زیان دیده با تاکید بر حقوق آمریکا [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 147-170]
 • تدین، عباس تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • تییری، هوبر برنامه برای صلح و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • ترازی، نسرین بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 283-307]
 • تیربندپی، احسان سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسخیری، مائده امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • تقی پور، بهرام شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]
 • تقی پور، علیرضا حق برابری امکانات در اساسنامه،قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاههای کیفری بین المللی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • تقی‌پور، علیرضا بار اثبات ادعا در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 35-62]
 • تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 181-207]
 • تقدیر، محمد کاظم تعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • تقی زاده، ابراهیم خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • تقی زاده، ابراهیم حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 41-66]
 • تقی زاده، جواد کفالت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • تقی زاده، جواد بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • تقی زاده، جواد انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • تقی زاده، جواد وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 213-236]
 • تقی‌زاده، جواد اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 67-89]
 • تقی ملا، حسین مسئولیت مالکان یدک کش و بارج در حقوق دریایی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 143-168]
 • تقوی، زین العابدین سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی، سیدمحمدعلی بررسی و نقد"رفتار ویژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • تقوی، نجمه تقوی حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 143-168]
 • تیموری، فتاحه کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنگستانی، محمدقاسم مطالعه تطبیقی تحول نظام مدیریت عالی دادگستری به نظام شورایی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 349-370]
 • تنگستانی، محمدقاسم ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 285-304]
 • توازنی زاده، عباس رسیدگی قضایی و اعمال قواعد حل تعارض در دعاوی ناشی از کار دریانوردی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • توانا، محمد علی شناسایی حقوقی شهروندی در ایران پس از انقلاب: قانون یا فرهنگ کلید مفقوده؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • توحیدی، احمدرضا تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 263-288]
 • توسلی نایینی، منوچهر آزادی ارتباطات مأموریت‌های دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 199-226]
 • توسلی نایینی، منوچهر اجرای آرای داوری داخلی در قانون داوری فدرال آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسلی نائینی، منوچهر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 247-272]

ث

 • ثابت راسخ، رضا مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاجی زاده، نازنین کرونا و تأثیر آن بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 381-398]
 • جانی پور، مجتبی بررسی تطبیقی ضابطه و زمان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد عمودی در دادگاههای کیفری بین المللی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 241-256]
 • جاوید، احسان تعهد دولتها به تضمین حق برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی در حقوق بین الملل در پرتو طرح تحول نظام سلامت [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 343-368]
 • جاوید، صبا بررسی شرایط شکلی ازدواج بین المللی در حقوق ایران، پاکستان و انگلستان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 265-290]
 • جاوید، محمد جواد مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 83-106]
 • جباری، منصور مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسیون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • جباری، منصور استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 57-86]
 • جباری، منصور جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • جباری، منصور مدار ثابت زمین؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در به‌کارگیری منابع طیف/ مدار [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • جباری زاده، روزبه رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • جیربورگ، نیلز جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • جعفری، فیض الله رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • جعفری، فیض الله ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 261-288]
 • جعفری، مجتبی مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • جعفری، محمدجواد کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، محمدجواد کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، نادر مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • جعفریان سوته، سیدحسن افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • جعفری تبار، حسن چنان بخوان که تو دانی درباب شش شیوة نقدحقوقی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 37-74]
 • جعفری‌تبار، حسن به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • جعفرخانی، احسان مسئولیت ناشی از مساعدت در نقض به مثابه یکی از انواع مسئولیت غیرمستقیم در نقض کپی‌رایت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفرزاده، قاسم تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با روی‌کرد انتقال حق [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • جعفرزاده، میرقاسم نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • جعفرزاده، میرقاسم شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 145-172]
 • جعفرزاده، میرقاسم لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت:تعاملات و تعارضات [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 107-140]
 • جعفرزاده، میرقاسم قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم جایگاه دفاع استفادۀ آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع: استثنایی مطلق یا مقید؟ [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 157-186]
 • جعفرزاده، میرقاسم حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 121-146]
 • جعفرزاده، میر قاسم سقط جنین در حقوق انگلیس:فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها [دوره 6، شماره 38، 1382]
 • جعفر زاده، میر قاسم حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • جعفری مجد، محمد تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • جلالی، محمد مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 107-140]
 • جلالی، محمد اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقایسه ای با جمهوری فرانسه [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • جلالی، محمد آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]
 • جلالی، محمد تضمین خودمختاری مبتنی بر اطلاعات در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان با نگاهی به رویه اتحادیه اروپا [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 393-418]
 • جلالی، محمد لزوم بازخوانی مفهوم حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعدۀ آمرۀ بین المللی [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 227-245]
 • جلالی، محمود بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 115-140]
 • جلیلی، سید رضا رأی داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه‌گرای دولت‌های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره‌ای»؛ رهیافتی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی آذر، مسعود بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 137-158]
 • جمالی، جعفر بررسی تعارض منافع سهامداران بانک با رویکرد حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 360-387]
 • جمالی، قاسم علی مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • جمشیدی، مرتضی جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 117-138]
 • جنیدی، لعیا مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • جنیدی، لعیا دفاع در برابر مسئولیت مدنی ناشی از خطای بی احتیاطی بر مبنای تقصیر زیان دیده با تاکید بر حقوق آمریکا [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 147-170]
 • جنیدی، لعیا یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 155-178]
 • جهانی، بهزاد اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 93-114]
 • جهانی پور، محمدرضا تأملی بر برخی مسائل حقوقی- اخلاقیِ «فناوریِ زیستیِ کایمرا»؛ مورد پژوهی رویکرد اسناد بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهاندیده، زهیر پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 147-182]
 • جهانشاهی، آرتین ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 317-339]
 • جهانگیری، الناز پیشگیری شناختی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 299-323]
 • جهانگیری، حمیده ماهیت انشا [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 147-182]
 • جوان مفرد، محمد تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 65-90]
 • جواهر کلام، محمد هادی تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 11-32]

چ

 • چرخی کوهگرد، کوروش گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]
 • چلبی، ارژنگ جرایم خشونت آمیز:انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • چنگایی، فرشاد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 60، 1391]

ح

 • حاتمی پور، نوید مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 123-145]
 • حاتمی پور، نوید تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 223-247]
 • حاجیان، محمد مهدی چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیانی، علی نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 11-38]
 • حاجی تبار فیروزجایی، حسن پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی. [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 387-412]
 • حاجی تبار فیروز جائی، حسن مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی ده آبادی، احمد استناد و نقش آن در شرکت در جرم [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • حاجی ده آبادی، احمد قتل در حالت مستی؛جرم در حال مستی [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد ترک فعل به مثابة عمل کشنده [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • حاجی‌عرب، مریم مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 273-295]
 • حاجی عزیزی، بیژن بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 213-238]
 • حاج نجفی، حسنا حقوق تطبیقی در دادگاه: مطالعه پیوند قضایی در حقوق خصوصی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 137-169]
 • حاضری، شایان ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، حسن چند نکته درباره داوری [دوره 2، شماره 27-28، 1378]
 • حبیبی، محمود قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • حبیبی، محمود تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • حبیبی، همایون حق بر حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 39-64]
 • حبیبا، Saeed ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • حبیبا، Saeed امکان‌سنجیِ حمایت از الگوریتم‌هایِ به کار رفته در هوش مصنوعی در قالبِ کپی‌رایت: مطالعۀ تطبیقی در اتحادیۀ اروپا و آمریکا [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 87-110]
 • حبیبا، سعید تحلیل اقتصادی تاثیر پیش‌رفت فن‌آوری بر تحول در عرصه‌ی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 25-54]
 • حبیبا، سعید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • حبیبا، سعید مالیات بردرآمد اموال فکری [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 57-82]
 • حبیبا، سعید بررسی ماهیت آثار سینمایی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 97-112]
 • حبیبا، سعید بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 37-56]
 • حبیبا، سعید سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف‌کنندگان آثار ادبی و هنری [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • حبیبا، سعید شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 91-108]
 • حبیبا، سعید جایگاه ادعا(ها)یِ مندرج در اظهارنامه‌هایِ ثبت اختراع در محدودۀ حمایتی از اختراعات [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 38-62]
 • حبیبی تبار، جواد رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 191-212]
 • حبیبی درگاه، بهنام اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی درگاه، بهنام رویکرد نظارتی و تقنینی ملی و بین المللی حاکم بر ایمنی دارو:رویارویی با جعل دارو در کشورهای در حال توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب زاده، توکل آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • حبیب زاده، توکل آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 181-203]
 • حبیب نژاد، احمد دموکراسی زیست محیطی در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر ( با تاکید بر مهفوم حقوق بشر محیط زیست ) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 321-349]
 • حجتی کرمانی، روح الامین چالش‎های حقوقی‎وفقهی شناسایی‎وپذیرش جوینت‎ونچر قراردادی و قراردادعملیاتی‎مشترک نفتی در ایران [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 271-302]
 • حدادی، شهرزاد گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • حدادی، شهرزاد خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 165-190]
 • حدادی، مهدی اعمال یکجانبه دولت‌ها به عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 289-313]
 • حیدری، سجاد مقابله با دزدی دریایی سواحل سومالی و خلیج عدن در پرتو قطعنامه‌های شورای امنیت؛ راهکارهایی مؤثر اما محدود [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 371-398]
 • حیدری، سیروس علم قاضی و اصل تناظر [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • حیدری، مسعود شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 385-410]
 • حیدری، مسعود کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدرنژاد، ولی الله چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهی به محاکم اداری فرانسه [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 431-459]
 • حسنی، علیرضا موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 215-238]
 • حسنی، محمدحسن مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم قتل و صدمات بدنی در حقوق کیفری انگلستان و ایران [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • حسینی، انسیه حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 71-96]
 • حسینی، سیداحمد نقش حسن نیت در انتقال مالکیت با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران، انگلیس و آلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمد بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 191-215]
 • حسینی، فاطمه سادات مطالعه تطبیقی ارزیابی خسارت بدنی کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 159-184]
 • حسینی، فاطمه سادات مسئولیت مدنی عامل زیان در انتقال بیماری کرونا [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 587-618]
 • حسینی، کبرا تأملی بر نهادها، کنشگران و شیوه ی حکمرانی آب در نظام حقوقی ایران و افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مینا ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 201-225]
 • حسینی، مهدی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کووید19 در نظام حقوقی ایران [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 11-30]
 • حسینی، وحیده سادات تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حسین آبادی، امیر نقد و بررسی رای شماره 36 مورخ 27/1/84 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با خسارت معنوی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • حسین آبادی، امیر تعادل اقتصادی در قرارداد [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • حسین آبادی، امیر نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • حسین آبادی، امیر تعادل اقتصادی در قرارداد [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • حسین آبادی، امیر ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسینی آزاد، ُسید علی تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]
 • حسینی پویا، سید محسن تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 1-41]
 • حسینی پویا، محسن ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسین پور، محمدمهدی مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • حسن رئیسی، مصطفی تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 129-153]
 • حسن زاده، منصوره استصناع در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • حسین زاده، جواد تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حسین زاده، مجید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • حسینی صدرآبادی، ایرج نظام حقوقی ویژۀ «وضعیت اضطراری سلامت» مدیریت اپیدمی کووید ۱۹ در فرانسه [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 649-681]
 • حسینی مدرس، سید مهدی تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 145-172]
 • حسینی مدرس، سید مهدی اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ارائة خدمات حقوقی به ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی مقدم، سیدحسن تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 399-418]
 • حسینی نژاد، حسینقلی عقد بیمه در حقوق و فقه [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • حسینی نژاد، حسینقلی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • حسنوند، محسن مشروطیت در عرصه‌ی فراملی: ضرورت و تئوری‌ها [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • حسنوند، محمد دادرسی اساسی نیمه گم شده قوه تقنین در نظام حقوقی مشروطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حصارخانی، فاطمه مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 85-106]
 • حقانی، سعید بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 11-34]
 • حلی، آیت الله العظمی شیخ حسین عقد بیمه در حقوق و فقه [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • حمیدی، امیر تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 277-300]
 • حمیدزاده، رضا امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 265-290]
 • حمیدزاده، محمدحسین ممنوعیت یارانه منوط به استفاده از توان داخلی برای انرژی تجدیدپذیر در نظام سازمان جهانی تجارت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-58]
 • حنیف، احمدحنیف لزوم بازخوانی مفهوم حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعدۀ آمرۀ بین المللی [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 227-245]

خ

 • خادمی شورمستی، یاسمن عدم مداخله در رفتار مجرمانه و تحمیل مسئولیت کیفری: مسئولیت برپایۀ اقدام براساس هدف مشترک در حقوق بین‌الملل و ایران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 317-342]
 • خاکساری نوری، حسین مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 91-116]
 • خالدی، پری پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • خالقی، علی حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • خانمیرزایی، رضا شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 385-410]
 • خانی والی زاده، سعید تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خبازی خادر، سیده طاهره پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 147-182]
 • خدایی، محبوب وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]
 • خدایار، حسین بازخوانی انتقادی سیاهه جرایم مستوجب حد در پرتو ضابطه‌یابی برای حدانگاری کیفر‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری نژاد، علی اکبر مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 297-321]
 • خدابخشی، عبدالله دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 195-212]
 • خدابخشی، عبدالله بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدمتگزار، محسن بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان یکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • خدمتگزار، محسن موافقان و مخالفان مالکیت فکری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • خیری، عیسی نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]
 • خرازی، کمال تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • خروشی، عبدالعظیم تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • خزانی، منوچهر اصل برائت و اقامه دلیل دردعوی کیفری [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • خزانی، منوچهر پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • خزانی، منوچهر اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • خزانی، منوچهر اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • خزائی، فرشاد لزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 311-332]
 • خزائی، منوچهر بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • خسروی، افضل توریسم پیوند در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 11-34]
 • خسروی، حسن دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • خسروی، حسن تئوری نمایندگی در پرتو فلسفه سیاسی و حقوق عمومی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 159-186]
 • خسروی، حسن ابعاد حقوق بشری مداخلات درمانی و نجات‌بخش اختیاری یا اجباری بیماران کووید 19 [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 387-412]
 • خسروی، حسن زیست فناوری از منظر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها: چالشها و راهکارها [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 241-264]
 • خشنودی، رضا ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 201-225]
 • خضری، سید مرتضی معیار انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت در دعاوی ضد تروریسم ایالات متحده [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • خلف رضایی، حسین تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • خلیفه پور، مریم مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 279-307]
 • خلیلی، ریحانه تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 129-153]
 • خلیلی پاجی، عارف امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 63-86]
 • خمامی زاده، فرهاد بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • خمامی زاده، فرهاد مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • خمامی زاده، فرهاد شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • خمامی زاده، فرهاد احاله مضاعف در حقوق انگلستان [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • خمامی زاده، فرهاد عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • خمامی زاده، فرهاد قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • خمامی زاده، فرهاد کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • خمامی‌زاده، فرهاد تئوری موضوعات ضمنی در تعارض قوانین [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • خندان کوچکی، جمال استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 265-291]
 • خواجه نوری، یاسمن جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • خوبیاری، حامد بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 35-58]
 • خودکار، رضا تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-55]
 • خودکار، رضا تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 11-32]

د

 • دادخواه، علی اکبر بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در اندیشه‌ مرحوم مهدی حائری یزدی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 373-395]
 • دادرس، پیمان تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 234-259]
 • دادگر، یدالله تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • دادگر، یدالله آنچه مناسب است حقوق دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • دادگر، یدالله بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 59-78]
 • دادگر، یدالله ابعاد و عملکرد نظریه بازی ها در رشته های مختلف [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • دادگر، یداله جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • دادگر، یداله تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-55]
 • دارایی، علی مطالعه‌ای در برداشت‌های گوناگون خبرگان قانون اساسی 1358 از مفهوم تفکیک قوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • داراب پور، محمدرضا تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 11-42]
 • داراب پور، مریم ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 59-89]
 • داراب پور، مریم ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات [(مقالات آماده انتشار)]
 • داراب پور، مهراب تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • داراب پور، مهراب مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق انگلستان) [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • داراب پور، مهراب بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • داراب پور، مهراب اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • داراب پور، مهراب ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • داراب پور، مهراب فلسفه قاعده مقابله با خسارات [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • داراب پور، مهراب ثمن شناور [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • داراب پور، مهراب تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 87-111]
 • داراب پور، مهراب تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 11-42]
 • داراب پور، مهراب ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 59-89]
 • داراب پور، مهراب ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارائی، محمدهادی مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • دیانت، سیدمجیب مفهوم عمل اداری و تفسیر قضایی از آن در رای شعبه(رای شماره 1452ـ 2/9/1394 شعبه دهم) دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش ناری، زهرا دموکراسی زیست محیطی در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر ( با تاکید بر مهفوم حقوق بشر محیط زیست ) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 321-349]
 • دانشور ثانی، رضا حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • داوید، اریک مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • داوری، پروین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • داوودی بیرق، حسین مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 177-200]
 • دریایی، رضا تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 169-192]
 • دریادل، احسان ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • درهمی، فرهاد اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • درویشی هویدا، یوسف تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • دشتی، علی جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • دشتی، علی شوراهای اسلامی،ملی یا محلی- حاکمیتی یا مدیریتی [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • دقیق، مهتاب رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 329-355]
 • دکیو، جودیث خلوت [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • دنکوب، ابوالفضل نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • دهستانی، سوور جنبه‌های حقوقی جعل عمیق [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 193-218]
 • دهقانی، حمیدرضا مستندات شرط ذکورت در قاضی تحکیم از دید فقهای امامیه [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • دهقان پور فراشاه، سبحان بررسی ضرورت و چالش‌های طراحی و بهره‌گیری از دادگاه‌های هوشمند [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 153-179]
 • دواشی، زیور چالش های ناشی از تأمین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی امریکا، انگلستان و ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 61-86]
 • دواشی، زیور چالش‌های ناشی از تأمین مالی هزینه‌های رسیدگی قضایی توسط ثالث برای تأمین‌شونده، تأمین-کننده (ثالث) و طرف مقابل دعوا [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 171-196]
 • دورکین، رونالد حقوق و اخلاق [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • دیوسالار، نادر چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 303-326]
 • دوستی، اصغر گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولاح، عبدالصمد کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-130]
 • دولتخواه پاشاکی، پیمان رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولت رفتار حقیقی، محمدرضا جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]

ذ

 • ذاکری، مهدی نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • ذبحی، حسین قابلیت شکایت رایی که در پی اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • ذبیحی، عاطفه آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالعین، نادر حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • ذوالعین، نادر تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • ذوالعین، نادر ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک [دوره 1، شماره 122، 1376]

ر

 • رابینسون، ماری چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • رایجیان اصلی، مهرداد جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • رایجیان اصلی، مهرداد حقوق جنایی و جرم‌شناسی در آیینه «کتابچه‌ی قانونیِ کُنت» [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • رایجیان اصلی، مهرداد درآمدی به بزه دیده شناسی [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • راستگو افخم، عارفه ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 363-387]
 • راسته، مرتضی رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • راسخ، محمد «حق» یا «ارزش» حیات؟ نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 75-98]
 • راسخ، محمد نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 69-84]
 • راسخ، محمد تئوری حق و حقوق بشر بین الملل [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • راسخ، محمد بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • راسخ، محمد مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • راسخ، محمد 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 1-21]
 • راسخ، محمد جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین [دوره 6، شماره 38، 1382]
 • راسخ، محمد حق و مصلحت در ترازوی عدالت [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • راسخ، محمد تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • راسخ، محمد صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا) [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • راسخ، محمد نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • راسخ، محمد حقوق و اخلاق [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • راسخ، محمد مفهوم حق : درآمدی تاریخی [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • راسخ، محمد نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 63-85]
 • راسخ، محمد امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • راسخ، محمد مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 57-80]
 • راضی، مهدی مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 279-307]
 • رامشی، میثم ماهیت حقوقی دارایی مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربیعی، محمد قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • رجبی، سعید بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 11-40]
 • رجبی، عبداله بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 283-307]
 • رحیمی، احمد بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، عباس شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 213-236]
 • رحمانی، زهره نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • رحمانی، سعید حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 43-70]
 • رحمانی، عطااله مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی:حقوق انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • رحمانی، قدرت الله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • رحمانی، قدرت الله تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 277-300]
 • رحمانیان، سمیه بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 110-130]
 • رحمتی، پرویز مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 147-176]
 • رحمتی، پرویز تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 11-32]
 • رحمت اللهی، حسین اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 147-168]
 • رحمتی فر، سمانه بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظرِ ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 283-306]
 • رحمتی فر، سمانه حکمرانی خوب: الگویِ شناسایی و اعمالِ شاخصهایِ برابریِ جنسیتی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 325-346]
 • رحمتی فر، سمانه امکان سنجی بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در نظام حقوقی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 225-252]
 • رحمتی فر، سمانه حقِ حق داشتن: بازخوانی مفهوم شهروندی (شناسایی عوامل محرومیت از حق در ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزمجو، حسن تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • رستمی، جاوید مسئولیت دولت ها در پیشگیری از جرم ناپدیدسازی اجباری در آرای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 135-160]
 • رستمی، زینب رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • رستمی، هادی خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 229-263]
 • رستمی، هادی رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • رستمی، هادی تببین بزه‌دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسانه [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 323-344]
 • رستمی، ولی کاوشی تحلیلی بر ابعاد حقوقی حاکم بر تدابیر مالی حکومت (حاکمیت) در زمان بحران با تاکید بر پاندمی کووید 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 93-118]
 • رستمی، ولی جایگاه قدرت عمومی در مهار ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی تبریزی، لمیاء درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • رستمی تبریزی، لمیاء نقش مرحله پساکیفری در پیشگیری از تکرار جرم با تکیه بر بزه‌کاری زنان [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • رضایی، بهناز تحلیلی بر آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387در مقایسه با آیین‌نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • رضایی، پوریا تحلیل تطبیقی قانون حاکم بر جبران خسارت حمل و نقل مرکب بین‌المللی درکنوانسیون‌های حمل و نقل ساده و رویه قضایی بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، سید علیرضا چالش‌های حمایت اجرایی از سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون نیویورک 1958 [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 321-345]
 • رضایی، علی کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • رضایی، غلام حسین جایگاه تعلیق تعقیب در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • رضایی، مهدی صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا) [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • رضادوست، وحید حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 193-208]
 • رضادوست، وحید مفهوم «سیاست حقوقی» در رویّۀ قضایی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 61-80]
 • رضانژاد، علی تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 113-136]
 • رضایی نژاد، امیرحسین امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 127-150]
 • رضائی، آزاد وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه‏ ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی) [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 209-239]
 • رضائی، میثم ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • رضائیان، علیرضا بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 115-140]
 • رضائی زاده، ملیحه حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • رضوی، سید علی ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • رضوی، سیدمحمد ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • رضوانی، سودابه خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 351-376]
 • رضوانی، ودابه مطالعۀ تطبیقی راهبردهای حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوان طلب، محمد رضا حقوق همسایگان و حقوق حیوانات آپارتمانی : کاوشی حقوقی-فقهی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 195-214]
 • رضوی فرد، بهزاد جایگاه ترمیم خسارت های وارده به بزه دیگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • رضوی فرد، بهزاد واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 303-324]
 • رفیعی، احمد ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • رفیعی، محمدتقی تاملی فقهی- حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • رفیعی، محمدرضا ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 285-304]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 110-130]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین بیماری همه‌گیر کرونا و صلح و امنیت بین‌المللی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 181-200]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین ارجاع وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری از سوی دولت [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 87-118]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 139-166]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 55-82]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 409-459]
 • رنجبر، احمد آزادی آکادمیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبریان، امیرحسین بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 257-278]
 • رنجبریان، امیرحسین شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 169-192]
 • رنجبریان، امیرحسین مسئولیت دولت ها در پیشگیری از جرم ناپدیدسازی اجباری در آرای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 135-160]
 • رنجبریان، امیرحسین واکنش حقوق ‌بین‌الملل به وب‌پنهان: چرایی و چگونگی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 87-112]
 • رهامی، روح اله امنیت سایبری اتحادیه اروپا: تهدیدات، فرصتها و اقدامات (از آغاز تا سال 2021) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 273-302]
 • رهائی، مجید تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 399-418]
 • رهبر، نوید پرونده مککسون و صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 213-242]
 • رهبر، نوید مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 297-321]
 • رهبر، نوید کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 239-264]
 • رهبر، نوید ارزیابی اولیه بیطرفانه ثمره دعوی: شیوه‌ای نوین و کاربردی در حل و فصل غیر قضایی اختلافات [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبر، نوید بررسی ضرورت و چالش‌های طراحی و بهره‌گیری از دادگاه‌های هوشمند [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 153-179]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 187-212]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • رهبری، ابراهیم نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • رهبری، ابراهیم جستاری در شناخت چارچوب مفهومی دانش فنی: کوششی در تبیین جایگاه پیوند اسرار تجاری با مالکیتهای فکری [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 153-180]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل کارکرد و کارآمدی قراردادهای رازداری در گستره مالکیت‌های فکری [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 137-166]
 • رهبری، ابراهیم قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل و نقدی بر ابعاد ضمانت اجراهای رقابتی در قلمرو مالکیتهای فکری [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 187-211]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 345-370]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی بر چالش‌های حقوق رقابتی کلان‌داده‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 295-320]
 • رهبری، ابراهیم چالش‌های حقوق رقابت در شرایط شیوع بیماری کرونا [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 321-353]
 • رهبری، ابراهیم چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در دادرسی‌های حقوقی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 419-444]
 • ره دارپور، حامد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • رودسرابی، حسن مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 113-138]
 • روزیه، داوید روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • روستا، نرجس آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری: وارونگی در پیوند ماهیت و شکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی صدر آبادی، حمید بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 119-144]
 • روشن، محمد موضوع : جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • روشن، محمد مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • روشن، محمد دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 59-84]
 • روشن، محمد ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • روشن، محمد بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • روشن، محمد نقش اضطرار در رفع تکلیف قانونی حضانت کودکان و حق ملاقات در شرایط پاندمی کووید 19 [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 89-111]
 • روشن، محمد تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشن، محمد حق سکنی مطلقه در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزائر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئیسی دزکی، لیلا دسترسی فرامرزی به دادههای رایانه ای [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 107-132]

ز

 • زارع، اکبر ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در قامت قاعده آمره بین‌المللی در پرتو گزارش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره قاعده آمره [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 377-400]
 • زارع، علی بررسی تعارض منافع سهامداران بانک با رویکرد حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 360-387]
 • زارعی، محمدحسین تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 145-183]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • زارعی، محمدحسین حاکمیت قانون و دموکراسی:سازگاری یا تعارض [دوره 11، شماره 48، 1387]
 • زارعی، محمدحسین حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت ایران [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • زارعی، محمدحسین حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم حقوق عموی اقتصادی در رویکرد فرانسوی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • زارعی، محمدحسین مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • زارعی، محمدحسین قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • زارعی، محمدحسین ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • زارعی، محمدحسین حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمدحسین نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 109-134]
 • زارعی، محمدحسین تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمدحسین نقش مؤلفه های ساختاری بر فساد اقتصادی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 171-194]
 • زارعی، محمد حسین تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمد حسین تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 213-237]
 • زارعی، محمد حسین اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • زارعی، محمد حسین سندباکس تنظیمی و چالش‌های آن در نظام حقوقی ایران [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 169-192]
 • زارعی، محمد‌حسین درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری اقتصادی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • زارعی شریف، وحید واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع مهرجردی، علی خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • زحمتکش، مجید تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]
 • زیرایی، رضا دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 195-216]
 • زرکلام، ستار آثار کووید 19 بر حقوق مالکیت فکری [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 261-290]
 • زرگری نژاد، نسیم ملاحظاتی انتقادی بر یکسان‌انگاری ارکان تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 69-94]
 • زرگوش، مشتاق تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • زرگوش، مشتاق نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار حقوق همسایگان و حقوق حیوانات آپارتمانی : کاوشی حقوقی-فقهی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 195-214]
 • زرنشان، شهرام حقوق بین الملل در سرزمین عجایب؛ عملیات های سایبری در دریای سرزمینی و دریای آزاد در پرتو دستورالعمل تالین 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، سیدقاسم مفهوم و مصادیق بی‌طرفی قضایی در اسناد بین‌المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 139-161]
 • زمانی، سید قاسم تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 135-156]
 • زمانی، سید قاسم شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 79-105]
 • زمانی، سید قاسم منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]
 • زمانی، سید قاسم معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 139-163]
 • زمانی، سید قاسم تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 185-212]
 • زمانی، سید قاسم تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]
 • زمانی، محمد علی رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 273-297]
 • زمانی، محمود کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 227-252]
 • زمانی، مسعود حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 253-284]
 • زمانیان، سورنا شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 79-105]
 • زمانیان، معصومه افزایش کارآیی اعتبارات اسنادی با فناوری بلاک‌چین خصوصی و قرارداد هوشمند و ارزیابی تطبیقی میزان سازگاری قوانین با آن [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 445-478]
 • زمانه قدیم، نوید زیست فناوری از منظر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها: چالشها و راهکارها [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 241-264]
 • زمانه قدیم، نوید ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینالی، امیرحمزه حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • زینالی، امیر حمزه حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • زینالی اقدم، امیرعلی الگوی مطلوب رسیدگی در دیوان عدالت اداری از منظر اصول دادرسی اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندی، ریحانه حقوق بین الملل در سرزمین عجایب؛ عملیات های سایبری در دریای سرزمینی و دریای آزاد در پرتو دستورالعمل تالین 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینل پور، مرتضی وکالت‌های تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استاندارد سازی وکالت‌های تسخیری [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 355-378]

س

 • سایبانی، علیرضا واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 303-324]
 • سایبانی، علیرضا جنبه های الگوی عدالت کیفری در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 111-128]
 • سیاپوش، علی اکبر تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه ی قواعد حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 269-293]
 • سیاپوش، علی اکبر تحلیلی ساختاری از نقش دادگاه‌های بین‌المللی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 393-415]
 • سیاپوش، علی اکبر تأثیر شیوع بیماری‌های فراگیر بر اجرای تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه: بررسی وضعیت ناشی از ویروس کرونای جدید (کووید-19) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 795-814]
 • سادات حسینی، سید حسین بررسی مبانی مسوولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • سادات میدانی، سید حسین رویکرد دادگاه‌های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم‌ با منشأ خارجی در اختلافات قراردادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساعت چی، علی بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 11-34]
 • ساعدی، سیدامید شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • ساعدی، سید امید ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • سالاری، عبدالجلیل صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 97-120]
 • سالم پور، مینا حق سکنی مطلقه در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزائر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سان خوزه جیل، آمپارو مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • ساورایی، پرویز تحلیل حقوقی سند الکترونیک [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 83-107]
 • ساورایی، پرویز فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • ساورایی، پرویز نقدی بر قانون تجارت الکترونیک [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • ساورایی، پرویز شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • ساورایی، پرویز قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی ماده یک [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • ساورایی، پرویز نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 243-271]
 • ساورایی، پرویز تحلیل حقوقی جنبه های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 169-192]
 • ساورایی، پرویز شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 113-142]
 • ساورائی، پرویز شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 87-111]
 • سبحانی، مهین بررسی تطبیقی ضابطه و زمان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد عمودی در دادگاههای کیفری بین المللی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 241-256]
 • سبزواری نژاد، حجت ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سپهری، روح الله تأثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 457-476]
 • سپهری یگانه، مهدی اجرای آرای داوری داخلی در قانون داوری فدرال آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابراهیمی، ناصر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]
 • سیدی آرانی، سیدعباس اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 255-283]
 • سیدی آرانی، سیدعباس سازماندهی موسسات حقوقی در پرتو ویژگیهای موضوع فعالیت (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی) [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 207-234]
 • سیدی آرانی، سیدعباس سازماندهی شرکت سردفتری در پرتوی نمایندگی حاکمیت سردفتر(با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی) [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 329-352]
 • سیدی آرانی، سیدعباس تاثیر کسب تلقی شدن سردفتری بر ویژگی های آن (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیداصفهانی، حسام الدین مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • سیدزاده ثانی، سید مهدی رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • سیدزاده ثانی، مهدی امکان‌سنجی احراز مسئولیت ناشی از آسیب‌های فرانسلی با مروری بر پرونده کاتانگا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید فاطمی، سید محمد قاری ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 129-150]
 • سید فاطمی، سید محمد قاری اخلاق فضیلت اودایمونیایی و حقوق فردی: بررسی دیدگاه دوگلاس راسموسن و دوگلاس دن ییل [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 63-84]
 • سید مرتضی حسینی، راحله بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 437-457]
 • سید موسوی، میر سجاد رویکردی بر نظریه: "حق بر بالاترین سطح قابل حصول سلامت" [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 273-296]
 • سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 185-209]
 • سرافراز، فرشید نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • سیسیلیانوس، لیون الکساندر مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی [دوره 10، شماره 46، 1386]
 • سعیدی، مجید رأی داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه‌گرای دولت‌های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره‌ای»؛ رهیافتی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، محمدعلی تعیین زوجین در نکاح و تاملی بر ماده 1067 قانون مدنی [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • سعیدی، محمدعلی تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • سعیدی، محمدعلی نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 139-162]
 • سعیدی، محمدعلی انحلال آبشاری مجموعه‌های قراردادی در نظام حقوقی فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدعرب، حمیدرضا تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی نژاد، یاسمن پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 35-60]
 • سیفی، جمال مفهوم «سیاست حقوقی» در رویّۀ قضایی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 61-80]
 • سیفی، جمال ملاحظاتی انتقادی بر یکسان‌انگاری ارکان تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 69-94]
 • سیفی، سیدجمال تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتواصل تعیین سرنوشت ملتها [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • سیفی، سیدجمال وحدت مسوولیت "قراردادی و غیر قراردادی" بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • سیفی، سیدجمال قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سیفی، سیدجمال تاملی بر حمایت از دولت میزبان در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • سیفی، سید جمال رویه قضایی بین المللی [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • سیفی، سید جمال تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • سیفی، سید جمال وحدت آلمان و جانشینی کشورها [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • سیفی، سید جمال الدین اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • سیفی، سهراب مسئولیت مدنی محض در نظام حقوقی هندوستان: ملاحظات تاریخی، بنیان‏های نظری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی زیناب، غلامعلی تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 205-226]
 • سیفی زیناب، غلامعلی مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • سیفی زیناب، غلاملی استصناع در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • سلطانی، سید ناصر نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 223-245]
 • سلطانی، سید ناصر آخوند خراسانی و کشف «مابه الاشتراک» میان عموم مردم در مشروطیت [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 225-250]
 • سلطانی، سید ناصر نبرد واژگان در تدوین قانون اساسی؛ علل کاربرد الفاظ ذووجهین و عبارات محتمل الضدین [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 319-348]
 • سلطانی، محمد معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 259-282]
 • سلطانی، محمد صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • سلطانی، محمد مبلغ ضمانت‌نامه بانکی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 297-327]
 • سلطانی، محمد توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]
 • سلطانی، محمد تاثیر ویروس کرونا بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت-ها با تکیه بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 329-357]
 • سلطانی، محمد ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 303-335]
 • سلطانی، میلاد شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]
 • سلیمی، صادق غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • سلیمی، فضه آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • سلیمی، محسن اوصاف قرارداد با داور [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 341-358]
 • سلیمی، محسن قرارداد با داور [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 417-437]
 • سلیمانی، محسن اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 185-208]
 • سلیمان زاده، سمیرا اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 35-68]
 • سیمایی، حسین چالش‌های ناشی از تأمین مالی هزینه‌های رسیدگی قضایی توسط ثالث برای تأمین‌شونده، تأمین-کننده (ثالث) و طرف مقابل دعوا [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 171-196]
 • سیمایی صراف، حسین هنجارهای حقوقی / فقهی کرونایی؛ مبانی مشروعیت هنجارها و خاستگاه قانونی هنجارسازان [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 163-180]
 • سیمایی صرّاف، حسین تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 113-144]
 • سیمایی صرّاف، حسین تاثیر پراگماتیسم بر تفسیر حقوقی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 265-287]
 • سیمایی صراّف، حسین منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • سماواتی پیروز، امیر خودکشی ناتوانان بزه دیده؛دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • سیمائی صراف، حسین حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • سیمبر، رضا معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیملر، فیلیپ راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • سهرابلو، علی بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 187-211]
 • سواری، حسن فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 239-265]
 • سواری، حسن حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 185-206]
 • سودبر، سوگل مسئولیت دولت ها در پیشگیری از جرم ناپدیدسازی اجباری در آرای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 135-160]
 • سونکا، پتر مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر [دوره 1، شماره 122، 1376]

ش

 • شافع، میرشهبیز کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-130]
 • شافع، میرشهبیز اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت) [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 285-309]
 • شافع، میر شهبیز جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 315-336]
 • شافع، میر شهبیز مدیریت حقوقی ریسک‌‌های داخلی در پروژه‌های صنعتی با رویکرد مقایسه میان قراردادهای مختلف پیمانکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری، ابوالحسن تقلب در جعل اسناد [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 161-186]
 • شاکری، ابوالحسن نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • شاکری، ابوالحسن سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری، زهرا خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 197-222]
 • شاکری، زهرا آموزش‌های الکترونیکی و چالش های نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران کووید 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 355-379]
 • شاکری، زهرا افق های نوین حقوق مالکیت فکری در چشم‌انداز دستورالعمل کپی‌رایت و حقوق مرتبط بازار واحد دیجیتال سال 2019 اتحادیه اروپا [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 267-294]
 • شاکریان، شاهرخ شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • شایگان، فرهاد نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • شامانی، محمد مهدی معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 139-163]
 • شاملو، باقر اصول حاکم بر مجازات های بدنی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • شاملو، باقر اصول‌گرایی حقوقی، بستری برای تولد عدالت کیفری نوین [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 37-63]
 • شاملو، باقر نوآوری قانون جزای جدید فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شاملو، باقر جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • شاملو، باقر نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • شاملو، باقر مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • شاملو، باقر بازخوانی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو پاندمی کووید 19 و تئوری آشوب [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 111-142]
 • شاملو، باقر حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 71-96]
 • شاملو، باقر پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 67-94]
 • شاملو، باقر نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاملو، باقر مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کووید19 در نظام حقوقی ایران [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 11-30]
 • شاملو، باقر امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 63-86]
 • شاملو، باقر " آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه " [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 11-36]
 • شاهی، محمد شریف تاثیرهمه‌گیری کووید 19 بر روابط کار (کارگر و کارفرما) [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 711-732]
 • شاهپوری، تهمینه رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • شاه حیدری پور، محمدعلی اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • شاهیده، فرهاد پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 67-94]
 • شاهمرادی، عصمت مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 83-106]
 • شاهمرادی زواره، مهرانگیز مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • شاهینی، محمدرضا آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 85-107]
 • شاه نوش فروشانی، محمد عبدالصالح مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 71-98]
 • شبیری (زنجانی)، سید حسن مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 239-272]
 • شجاعی ارانی، سعید امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 307-332]
 • شجاعی ارانی، سعید کمک‌های دولتی در حقوق رقابت اتحادیه اروپایی برای رویارویی با پیامدهای همه‌گیری بیماری کووید 19 [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 359-383]
 • شجاعی ارانی، سعید قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (1357 تا 1400) [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 253-276]
 • شیخ الاسلامی، عباس محرومیت‌های اجتماعی به مثابه‌ی یک علت موجهه جرم یا عامل رافع مسئولیت کیفری؟ [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 95-116]
 • شیخ الاسلامی، عباس حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 327-356]
 • شیخ موحد، علی نگاهی به صحت عقد نکاح در صورت بطلان مهرالمسمی یا عدم صحت از نظر فقهی [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 177-207]
 • شیدایی، نوید جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیران خراسانی، رضا تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 135-156]
 • شیرزاد، امید جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 371-397]
 • شیرزاد، امید مرجع تشخیصِ اساسی بودنِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 336-359]
 • شریعت باقری، محمدجواد برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • شریعت باقری، محمد جواد چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 71-95]
 • شریعتی نسب، صادق محرمیت در فرزندخواندگی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 225-254]
 • شریفی، سید الهام الدین مطالعه تطبیقی اختیار ظاهری با تاکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • شریفی، شهاب پارادایم رفتاری شورای امنیت در مقابله با تروریسم در بستر ماده 51 منشور؛ از القاعده تا داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، مصطفی امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار غبن «با تأکید بر شمولیت لاضرر در امور عدمی» [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 187-203]
 • شریفیان، حسن جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا) [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 179-201]
 • شریفی محله، رامین سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروی، عبدالحسین تجارت انتشار [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • شیروی، عبدالحسین تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 43-70]
 • شیری ورنامخواستی، عباس بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی) [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 215-242]
 • شیری ورنامخواستی، عباس حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعزیرات منصوص شرعی [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 133-158]
 • شیری ورنامخواستی، عباس بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 227-258]
 • شیری ورنامخواستی، عباس بازتاب قاعدة درء درباره اقرار [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 115-146]
 • شیری ورنامخواستی، عباس دیپ فیک یا همانند سازی صوتی یا تصویری غیر واقعی در حقوق کیفری [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 143-168]
 • شعاریان ستاری، ابراهیم داوری تخییری: مطالعه تطبیقی در نظام‎های حقوقی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، علی عوامل اثرگذار بر تصمیم مقامات، مامورین عمومی و قضات از منظر حقوقی (نیروهای سیطره کننده مقام و مامور رسمی هنگام اخذ تصمیم بر مبنای قانون ) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 245-266]
 • شعبانپور، علی چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در دادرسی‌های حقوقی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 419-444]
 • شعبانی حمیدآبادی، فائزه عدم مداخله در رفتار مجرمانه و تحمیل مسئولیت کیفری: مسئولیت برپایۀ اقدام براساس هدف مشترک در حقوق بین‌الملل و ایران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 317-342]
 • شفیعی، ایمان تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین‌الملل و بازیگران غیردولتی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 89-113]
 • شفیع زاده، محمدرضا بررسی جایگاه مالیات در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و لزوم اصلاح مقررات در این زمینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیعی سردشت، جعفر نزاع اراده گرایان و سودگرایان در مفهوم حق [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 209-246]
 • شفیعی سردشت، جعفر آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • شکاری، روشنعلی مفهوم وصف و قانون مدنی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • شکری، محمد ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 375-398]
 • شکریان امیری، حسین لزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 311-332]
 • شکرچی زاده، محسن وکالت‌های تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استاندارد سازی وکالت‌های تسخیری [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 355-378]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا رویکردهای اقتصادی به تفسیر متون و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌های اصالۀ‌الظهوری و مقاصدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوهیان، سید علیرضا «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 57-82]
 • شکوهی زاده، رضا تاثیر شروط حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سلب حق اقامه‌ی دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 203-224]
 • شم آبادی، حسن مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • شمالی، نگار مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]
 • شمس، دکتر عبدالله ماهیت حقوقی داوری [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 1-29]
 • شمس، عبدالله «سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 1-24]
 • شمس، عبدالله معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 39-65]
 • شمس، عبدالله اصل تناظر [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • شمس، عبدالله تامین در تامین خواسته [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • شمس، عبدالله خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شمس، عبدالله اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • شمس، عبدالله ثالث در صحنه توقیف [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • شمس، عبدالله ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 11-29]
 • شمس، عبدالله چالش های ناشی از تأمین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی امریکا، انگلستان و ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 61-86]
 • شمس، عبداله موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • شمس، عرفان اپیدمی و دولت تنظیم‌گر [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 461-478]
 • شمس شمیرانی، مهدی « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران » [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 89-112]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 117-138]
 • شمشیری، صادق مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 77-105]
 • شهابی، مهدی ازحقوق مدرن تا حقوق پست مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • شهبازی، آرامش حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 171-194]
 • شهبازی، آرامش موانع اجرای اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریای خزر [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 197-218]
 • شهبازی، آرامش تأملی در مقررات بهداشتی بین‌المللی(2005) با تأکید بر شیوع ویروس کرونا [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 119-136]
 • شهبازیان، علی حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19 [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 245-275]
 • شهباز قهفرخی، سجاد انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 11-34]
 • شهبازی نیا، مرتضی مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 85-106]
 • شهیدی، مهدی قرارداد تشکیل بیع [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • شهیدی، مهدی تجاوز از حق [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • شهیدی، مهدی صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری(تطبیق با قرارداد مشابه در حقوق فرانسه) [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • شهیدی، مهدی قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شهیدی، مهدی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • شهیدی، مهدی قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی [دوره 1، شماره 21-22، 1377]

ص

 • صابری، راضیه مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 109-136]
 • صاحبی، مهدی استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی (بررسی ضمانت اجرای نقض تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 237-264]
 • صاحبی پسندیده، محمد رضا تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 11-35]
 • صیادی، حسن بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 183-207]
 • صادقی، احمدعلی تحلیل چیستی نسبت میان صلح و عدالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، امیرحسین کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان (با تأکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان) [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 401-428]
 • صادقی، بابک دکترین‌ حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 355-379]
 • صادقی، حسین آثارکرونا بر عملکرد کسب‌وکارها و رهکارهای حقوقی و ارائه مدلی فناورانه جهت رفع چالش‌های آن [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 527-555]
 • صادقی، علی راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 397-419]
 • صادقی، علی اکبر شرط ضمان مستاجر [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • صادقی، فاطمه شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 91-108]
 • صادقی، محسن آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • صادقی، محسن مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 77-105]
 • صادقی، میلاد حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 337-362]
 • صادقی دزکی، زیبا حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • صادقی زیازی، حاتم قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • صادقی زیازی، حاتم راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 397-419]
 • صادقی زیازی (نویسنده مسئول)، حاتم خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • صادقی نشاط، امیر مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 109-134]
 • صادقی نشاط، امیر حقوق تطبیقی در دادگاه: مطالعه پیوند قضایی در حقوق خصوصی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 137-169]
 • صالحی، عطااله بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • صالحی، هادی شناسایی حقوقی اقلیت‌های درون گروه‌های اقلیت در اندیشه‌های آیلیت شاشار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 211-235]
 • صالحی، هادی شناسایی حقوقی شهروندی در ایران پس از انقلاب: قانون یا فرهنگ کلید مفقوده؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی فر، علیرضا شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]
 • صالح مجد، حسن تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 185-212]
 • صانعی، مهدیه تحلیل حقوقی اقتصادی گارانتی از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوری پور، مهدی تأثیر میزان خطرپذیری افراد بر بازدارندگی مجازات نسبت به آنها [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 227-251]
 • صبوری پور، مهدی جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 303-328]
 • صبوری پور، مهدی کرونا و تأثیر آن بر وضعیت زندان‌ها و زندانیان [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 381-398]
 • صداقتی، علی قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • صد خسروی، معصومه آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • صدیقیان، امیرمحمد اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 395-417]
 • صغیری، بهراد ضرورت مقررات‌گذاری بین‌المللی در حوزه بلاک‌چین و دارائی‌های رمزنگاری‌شده [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 245-272]
 • صفایی، سیدحسین مسئولیت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زیان آور کودکان (بررسی تطبیقی و تحلیلی) [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 1-34]
 • صفایی، سید حسین نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در "مورد معامله":تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • صفایی، سید حسین مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]
 • صفایی، سید حسین تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفادوست، حسن جایگاه قدرت عمومی در مهار ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفار، محمدجواد قانون "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" در بوته نقد و تحلیل [دوره 7، شماره 39، 1383]
 • صفار، محمد جواد بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • صفاری، علی تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • صفاری، علی هم‌‌‌گرایی‌‌‌ دفاع مشروع و پیشگیری وضعی از جرم [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • صفاری، علی توجیه یا دلیل آوری برای مجازات [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • صفاری، علی نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • صفاری، علی روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • صفاری، علی حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • صفاری، علی بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • صفاری، علی انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • صفاری، علی مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • صفاری، علی تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن [دوره 6، شماره 38، 1382]
 • صفاری، علی تحلیلی بر آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387در مقایسه با آیین‌نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • صفاری، علی مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری) [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 109-136]
 • صفائی، سیدحسین تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 11-32]
 • صفری، فریبرز چالشهای اِعمال اصل تحدید مسئولیت در دعاوی آلودگی دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، محسن آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]
 • صفری، محسن آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 85-107]
 • صفری، محسن نگرشی به نظریه مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 81-106]
 • صفری، محسن تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 61-88]
 • صفری، ناهید مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 273-295]
 • صفری، ناهید مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 213-238]
 • صفری، ناهید ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 317-339]
 • صفی زاده، سروش تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی» [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 209-238]
 • صفی زاده، سروش درآمدی بر خانواده های بزرگ ثبت املاک معاصر ( بر مبنای مولفه های کلان طبقه بندی تطبیقی) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 239-266]
 • صفی زاده، فائزه تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 83-105]
 • صلاحی، سهراب بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 11-40]
 • صمصامی مهاجر، مریم غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم [دوره 15، شماره 59، 1391]

ض

 • ضیایی بیگدلی، صادق تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]
 • ضیائی، رضوان چیستی ِ استدلال اساسی، با نگاهی به رویه های دادگاههای قانون اساسی اروپایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرابی، حمید عوامل اثرگذار بر تصمیم مقامات، مامورین عمومی و قضات از منظر حقوقی (نیروهای سیطره کننده مقام و مامور رسمی هنگام اخذ تصمیم بر مبنای قانون ) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 245-266]

ط

 • طالبی، جلال تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 215-240]
 • طالبی، محمدحسین نقد و بررسی دلیل های رد و اثبات حقهای حیوانات و گیاهان در فرهنگ غرب و اسلام [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • طالب‌احمدی، حبیب وضعیت حقوقی قرارداد نجات در حقوق دریایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 109-138]
 • طالبیان، سید امیرحامد تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 234-259]
 • طالع زاری، علی نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشیان [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • طالقانی، داریوش انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 141-169]
 • طالقان غفاری، مهدی تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 35-62]
 • طالقان غفاری، مهدی ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 181-207]
 • طاهری، آزاده السادات بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • طاهری، آزاده سادات لغو برده‌داری از گذشته تا امروز: بازخوانی توسعه مفهوم برده‌داری در اسناد و آراء محاکم بین‌المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 249-372]
 • طاهری، سهیل مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • طاهرخانی، مصطفی ژاک دریدا و واسازی قانون [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 59-85]
 • طاهری نستوه، ناصر شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • طباطبایی، سیدرضا ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • طباطبایی حصاری، نسرین کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 311-336]
 • طباطبایی ستوده، سیدفریدالدین یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 155-178]
 • طباطبائی، سید محمدصادق بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 35-58]
 • طباطبائی حصاری، نسرین کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 227-252]
 • طباطبائی حصاری، نسرین تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 303-330]
 • طباطبائی حصاری، نسرین تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی» [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 209-238]
 • طباطبائی حصاری، نسرین درآمدی بر خانواده های بزرگ ثبت املاک معاصر ( بر مبنای مولفه های کلان طبقه بندی تطبیقی) [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 239-266]
 • طبری، حامد تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • طبرسا، غلامعلی تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 11-42]
 • طبرسا، نقی تقابل سازمان یافته حقوقی و تاریخی انگلیس علیه ایران (مورد مطالعه سه جزیره ایرانی خلیج فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طجرلو، رضا مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگاهی به نظام آلمانی [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 283-308]
 • طلایی، فرهاد واکاوی آثار پاندمی کرونا بر اجرای استانداردهای جهانی کار؛ چالش‌ها یا فرصت‌ها و راهبردهای ممکن [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 141-165]
 • طوسی، عباس متدولوژی "حقوق و اقتصاد" [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]

ع

 • عابدیان، میرحسین نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • عابدیان، میرحسین تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • عابدیان، میرحسین مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • عابدیان، میرحسین جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • عابدیان کلخوران، میرحسین آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 147-169]
 • عابدیان کلخوران، میرحسین تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 399-419]
 • عابدینی، عبدالله اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 233-258]
 • عابدینی، عبدالله مبانی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 399-426]
 • عادل، مرتضی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 215-234]
 • عادل، مرتضی استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • عادل، مرتضی بررسی شرایط شکلی ازدواج بین المللی در حقوق ایران، پاکستان و انگلستان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 265-290]
 • عالی پناه، علیرضا بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 309-336]
 • عالی پناه، علیرضا وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]
 • عالی پناه، علیرضا انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391) [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 291-308]
 • عالی پور، حسن سرکشی و قانون [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • عالی پور، حسن چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالی پور، حسن آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری: وارونگی در پیوند ماهیت و شکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالم زاده، محمد بازشناسی مفهوم تشریفات دادرسی و محدوده عدم رعایت آن در دادرسی‌های غیرتشریفاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، فائزه امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • عامری سیاهوئی، حمیدرضا طراحی فضاهای امن [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • عامری نیا، محمدباقر گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، اصلی پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 107-130]
 • عباسی، بیژن بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 187-211]
 • عباسی، بیژن تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • عباسی، بیژن جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس آبادی، مجید شناسایی مسئولیت مدنی برای نقض حق شهرت در حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدی، مونا تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 399-419]
 • عبدالکریمی، هیوا جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان با تأملی بر قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب1389 [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 11-33]
 • عبدالکریمی، هیوا امکان سنجی جریان خیار در عقود جایزِ شبه لازم (نقدی بر نظریه عدم جریان خیار در مطلق عقود جایز) [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 215-232]
 • عبداللهی، افشین استنکاف مقامات قضائی از رسیدگی(تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه) [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • عبداللهی، سید محمدعلی موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 11-41]
 • عبداللهی، محسن استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 265-291]
 • عبداللهی، محسن قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • عبداللهی، محسن تحلیل روش استدلال دیوان بین المللی دادگستری در پذیرش ایراد مقدماتی دوم آمریکا در قضیه «برخی از اموال ایران» [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 163-186]
 • عبداللهی، محسن جذب و اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالله زاده ثانی، شیوا گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • عبدالهی، افشین اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • عبدالهی، جوانمیر حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • عبدالهی، محسن تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • عبدالهی، محسن حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • عبدالهی، محسن رویکردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • عبدالهی، محسن مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394 [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 113-145]
 • عبدالهی، محسن پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 107-130]
 • عبدالهی، محسن اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • عبدالهیان، امید بررسی تحولات حقوق شرکت‌های تجاری در همه‌گیری کووید ۱۹ از منظر مبانی نظری و قانونی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 291-320]
 • عبداله زاده، غلام علی تأثیرات و نوآوری‌های مُتقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالهی نیسیانی، مصطفی تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 267-294]
 • عدالتخواه، محمدرضا کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدالتخواه، محمدرضا کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ (حقِ بر باز پروری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عراقی، سیدعزت الله بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • عرب، بهاره تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عربیان، اصغر تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، ستار بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • عزیزی، ستار آثار الزام‌آور اظهارات نمایندگان دولت‌ها در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 81-106]
 • عزیزی، ستار توصیف جرائم بین‌المللی مأموران‌ دولتی به‌عنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 183-208]
 • عزیزی، ستار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در کمک‌رسانی انسان‌دوستانه: با تاکید بر موضوع شیوع ویروس کوئید- 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 207-235]
 • عزیزیانی، مجید تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛لزوم احراز اراده طرفین در تعیین ماهیت شرط داوری [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 347-368]
 • عزیز محمدی، فاطمه تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 213-237]
 • عیسائی تفرشی، محمد نقش حسن نیت در انتقال مالکیت با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران، انگلیس و آلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، حکمت الله معاملات با حق استرداد در حقوق ایران [دوره 9، شماره 44، 1385]
 • عسکری، حکمت الله شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • عسکری، سید حکمت الله تحلیل درک قانونی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 293-320]
 • عسگری، پوریا معاهده منع سلاح های هسته ای: درنای کاغذی سپهر حقوق بین الملل؟ [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 409-436]
 • عصاره، عبدالله حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • عقیقی، نگار اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • علیاری، مهدی اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 67-92]
 • علامه، غلام حیدر اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان [دوره 10، شماره 46، 1386]
 • علائی، صابر ماهیت اثباتی داده پیام های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 309-336]
 • علیجانی، محسن مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • علیخانی، حمیدرضا قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • علیخانی، حمیدرضا حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 107-135]
 • علی دوستی شهرکی، ناصر خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • علیزاده، عیسی مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 309-328]
 • علیزاده، مسعود تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 185-212]
 • علیزاده، مهدی خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • علیزاده، مهدی راهکارهای جبران خسارت تجاری در اسناد و رویه سازمان تجارت جهانی با تاکید بر اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 397-419]
 • علیزاده طباطبایی، سیدحسین ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 163-190]
 • علمی سولا، محمدرضا امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار غبن «با تأکید بر شمولیت لاضرر در امور عدمی» [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 187-203]
 • علی منصوریان، ناصر جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • علوی قزوینی، سید علی شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 213-236]
 • عمروانی، رحمان مطالعه تطبیقی پیش بینی نقض قرارداد [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • عینی، محسن تقلب در فراورده‌های پزشکی در وضعیت بیماری دنیاگیرکرونا و ضررورت تحقق حقوق سخت در سطح بین‌المللی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 163-180]
 • عنایت، سید حسین محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری [دوره 2، شماره 27-28، 1378]

غ

 • غدیری، ماهرو تحلیل فقهی-حقوقی سنجه و مبدأ شناسایی جنسیت در تراجنسی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • غریبی، احمد مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 309-328]
 • غضنفری، کلثوم مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • غضنفری، هنگامه نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • غفاری، هدی نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • غفوری، افسون اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 245-272]
 • غفوری، زینب جایگاه دفاع استفادۀ آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع: استثنایی مطلق یا مقید؟ [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 157-186]
 • غفوری اصل، غزل لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-57]
 • غلامی، جهانبخش پیمانکار نهاد حقوقی مدنی یا تجاری [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • غلامی، حسین سیاست کیفری سلب توان بزهکاری [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • غلامی، حسین خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 33-58]
 • غلامی، حسین واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 303-324]
 • غلامی، علی مبانی و جلوه های تأثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست‌گذاری کیفری در ایالات‌متحده [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 237-276]
 • غلامی، نبی اله خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 33-58]
 • غلامی، نبی اله تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه‌های حکمرانی مطلوب [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 435-461]
 • غلامعلی زاده، محمد اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 185-208]
 • غلامعلی زاده، محمد نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • غمامی، زهرا سادات سیاست جنایی تقنینی مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسناد بین‌المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غمامی، مجید مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • غمامی، مجید بانک پذیری و الزامات حقوقی آن در الگوی تامین‌مالی پروژه محور [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 95-118]
 • غنی زاده، زهرا تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 299-324]
 • غنی زاده بافقی، مریم تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 299-324]
 • غنی زاده بافقی، مریم آسیب‌شناسی تأثیر کووید 19 بر حقوق کودکان و راهکارهای حمایتی؛ با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 331-350]
 • غنی زاده بافقی، مریم مطالعۀ تطبیقی راهبردهای حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنی‌زاده بافقی، مریم فلسفه قاعده مقابله با خسارات [دوره 15، شماره 57، 1391]

ف

 • فاخری، نریمان حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 185-206]
 • فاضلی، مرجان نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 243-271]
 • فاضل مطلق، سوگل مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • فاضل مطلق، سوگل استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در ادارۀ ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 11-37]
 • فتاحی، حیدر تأثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 457-476]
 • فتاحی زفرقندی، علی بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، محمدجواد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 60، 1391]
 • فتحی، محمد جواد موضوع جعل و تزویر [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • فخاری، امیرحسین سخنی درباره رایی که در زمینه مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • فخاری، امیرحسین نگاهی به رای اصراری شماره 3 مورخ سال 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمینه انعقاد حمل و نقل توسط نماینده [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • فخاری، امیرحسین در صورتی که برات دهنده ورشکسته شود؛آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته می شود؟ [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • فخاری، امیرحسین ضامن در چک [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • فخاری، امیر حسین تاریخ صدور چک چه تاریخی است [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • فخاری، امیر حسین مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • فخاری، لیلا بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 37-56]
 • فدایی جویباری، معصومه بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • فدک، عبدالرسول حقوق شرکتها در انگلستان [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • فریادی، مسعود مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 207-232]
 • فریادی، مسعود چالش‌های حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 237-260]
 • فراهانی، محمد صادق بایسته‌های حاکم بر تضمین استقلال ساختاری قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرج الهی، رضا تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • فرج مهرابی، حسن قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 141-173]
 • فرجیها، محمد موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 131-152]
 • فرجیها، محمد جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 25-48]
 • فردروس، آلفرد اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • فریدزاده، غزاله انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 321-372]
 • فرد کاردل، محمود فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 291-216]
 • فرزانه، عبدالحمید گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]
 • فرهی، نیکو مدیریت حقوقی ریسک‌‌های داخلی در پروژه‌های صنعتی با رویکرد مقایسه میان قراردادهای مختلف پیمانکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادنیا، سعید بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 71-90]
 • فرهانی، رسول مبانی و چالش‌های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 145-170]
 • فرهمند فر، حیدر نمایندگی بشردوستانه ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و انگلستان با تأکید بر جرائم علیه تمامیت جسمانی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 205-227]
 • فروتن، مصطفی فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 11-34]
 • فروزان بروجنی، فرناز بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • فیروزمند، محمودرضا علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 341-367]
 • فروغی، فضل الله صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر [دوره 15، شماره 58، 1391]
 • فصیحی زاده، علیرضا «ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 119-152]
 • فیض، سید رضا رویکرد عرفان به تعیین و اعمال مجازات با تکیه بر آرای ابن عربی و مولانا [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 85-93]
 • فیضی، فریناز واکنش حقوق ‌بین‌الملل به وب‌پنهان: چرایی و چگونگی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 87-112]
 • فیض الهی، نجات شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • فضائلی، مصطفی تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 179-202]
 • فضائلی، مصطفی نظریه‌ی جنگِ حقوقی و آینده‌ی حقوق بین‌الملل: حقوق ابزار صلح یا جنگ؟ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 193-214]
 • فضائلی، مصطفی رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 113-140]
 • فیضی چکاب، غلام نبی حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 41-66]
 • فضلی، مهدی چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، سید رضا نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • فلاحتی، سجاد ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 181-207]
 • فلاح خاریکی، دکتر مهدی مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 286-307]
 • فلاح خاریکی، مهدی تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 399-418]
 • فلاح زاده، علی محمد عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • فلدمن، ژان فلیپ تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • فلسفی، هدایت الله تحولات دادگستری بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله معرفی کتاب حقوق بین المللی معاهدات (کتاب سال تشویقی 1380) [دوره 7، شماره 40، 1383]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • فلسفی، هدایت الله ملل متحد و آرمان بشریت [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • فلسفی، هدایت الله اجرای مقررات حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990) [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • فلسفی، هدایت الله جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر [دوره 1، شماره 18، 1375]
 • فلسفی، هدایت الله شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت منطقی حقوق بین الملل تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • فلسفی، هدایت اله شرح قانون مدنی یا حقوق مدنی؟ نیم نگاه به کتاب «مختصر حقوق مدنی» تألیف دکتر محمد علی موحد [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 11-18]
 • فنازاد، رضا ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • فهیمی، صدیقه هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون [دوره 15، ویژه نامه شماره 11، 1391]
 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد حق حیات [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • قاری سید فاطمی، سیدمحمد ماهیت حق بر محیط زیست [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • قاری سید فاطمی، سیدمحمد معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر [دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، 1399، صفحه 11-57]
 • قاری سید فاطمی، سیدمحمد ژاک دریدا و واسازی قانون [دوره 25، شماره 100، 1401، صفحه 59-85]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد [دوره 15، ویژه نامه شماره 10، 1391]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 11-38]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، ویژه نامه شماره 9، 1391]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد ویتگنشتاین متأخر و حقوق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 65-88]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • قارلقی، صدیقه مطالعه‌ای در برداشت‌های گوناگون خبرگان قانون اساسی 1358 از مفهوم تفکیک قوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • قیاسی سررکی، سیامک پژوهش تطبیقی مبانی فقهی- حقوقی مسؤولیت مدنی وکیل [دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، 1401، صفحه 241-264]
 • قاسمی، غلامعلی نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 217-242]
 • قاسمی، فرج اله بررسی حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 439-461]
 • قاسمی، قاسم کیفرگرایی اولیای دم بر اساس چگونگی و شرایط پیرامونی قتل عمد (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، مجتبی کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 239-264]
 • قاسمی، مجتبی تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 267-294]
 • قاسمی، مجتبی رویکردهای اقتصادی به تفسیر متون و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌های اصالۀ‌الظهوری و مقاصدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، مجتبی نقش حقوقی مالیات بر محیط زیست در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، مجتبی تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسم پور، امین انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 11-34]
 • قاسمی حامد، عباس استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • قاسمی حامد، عباس جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • قاسمی حامد، عباس قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • قاسمی حامد، عباس حقوق اقتصادی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 31-55]
 • قاسمی حامد، عباس لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 35-57]
 • قاسمی حامد، عباس حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه [دوره 10، شماره 46، 1386]
 • قاسمی حامد، عباس متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • قاسمی حامد، عباس ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 91-115]
 • قاسمی حامد، عباس نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چهارچوب حقوق شهری [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • قاسمی حامد، عباس وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آرا صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری [دوره 6، شماره 38، 1382]
 • قاسمی حامد، عباس راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • قاسمی حامد، عباس ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • قاسمی حامد، عباس گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • قاسمی حامد، عباس ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • قاسمی حامد، عباس بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 119-142]
 • قاسمی حامد، عباس ایقاع نامعین و تعهد یک‌طرفه چالش، ارزیابی، حاصل [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 11-33]
 • قاسمی حامد، عباس تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی عهد، وحید تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • قبادی لنگرودی، ارغوان وضعیت حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبولی درافشان، محمدتقی امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار غبن «با تأکید بر شمولیت لاضرر در امور عدمی» [دوره 24، شماره 96، 1400، صفحه 187-203]
 • قدرتی سیاهمزگی، طیبه واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدسی، سیدساسان تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 61-88]
 • قدسی، سید ساسان نگرشی به نظریه مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب [دوره 24، شماره 95، 1400، صفحه 81-106]
 • قدک، عبدالرسول وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه(2) [دوره 4، شماره 33-34، 1380]
 • قدک، عبدالرسول توصیف و حقوق بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • قدک، عبدالرسول تعریف مصرف کننده [دوره 3، شماره 29-30، 1379]
 • قدک، عبدالرسول وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوقی فرانسه [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • قربانی زلیخائی، مجید سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF) [دوره 23، شماره 91، 1399، صفحه 35-60]
 • قرجه لو، علیرضا امارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • قرچه لو، علیرضا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • قریشی، سید رسول نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 139-160]
 • قلی زاده پاشا، عیسی قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • قلندری، مرضیه قاعده مندسازی پهپادهای غیرنظامی در چارچوب حقوق بین الملل؛ سیر میان صلاحیت ملی و صلاحیت بین المللی [دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، 1401، صفحه 335-362]
 • قماشی، سعید پیشگیری شناختی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 299-323]
 • قماشی، سعید از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 247-271]
 • قنبری، افسانه رویکرد نظارتی و تقنینی ملی و بین المللی حاکم بر ایمنی دارو:رویارویی با جعل دارو در کشورهای در حال توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، عباس تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • قنبری، کیومرث آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]
 • قنبری، محمدجعفر ممنوعیت یارانه منوط به استفاده از توان داخلی برای انرژی تجدیدپذیر در نظام سازمان جهانی تجارت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-58]
 • قنبری بناب، هادی چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 59، 1391]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 189-214]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام [دوره 3، شماره 31-32، 1379]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO" [دوره 15، ویژه نامه شماره 8، 1391]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 67-92]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 273-297]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 145-181]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی [دوره 2، شماره 25-26، 1378]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر بررسی جایگاه مالیات در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و لزوم اصلاح مقررات در این زمینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری جهرمی، محمد جغفر حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 107-135]
 • قنواتی، جلیل عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 89-111]
 • قنواتی، جلیل نظریه تملیک یا نظریه تعهد [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 215-246]
 • قهاری، علی تدابیر منصفانه در رویه دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 197-222]
 • قهوه چیان، حمید کاوشی تحلیلی بر ابعاد حقوقی حاکم بر تدابیر مالی حکومت (حاکمیت) در زمان بحران با تاکید بر پاندمی کووید 19 [دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، 1401، صفحه 93-118]
 • قوامی، بهزاد استقلال و بی طرفی داور در داوری های بین المللی با تکیه بر آرای قضایی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 39-66]
 • قیوم زاده، محمود بررسی موارد سقوط حق حبس در نکاح [دوره 15، شماره 58، 1391]

ک

 • کابری، محمدمجد بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کابری، محمد مجد تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • کابری، محمد مجد نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه [دوره 23، شماره 92، 1399، صفحه 357-384]
 • کیاپاشا، لقمان بررسی تطبیقی مبانی و اوصاف قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاتب دامغانی، محمد مهدی رژیم حقوقی قراردادهای رایانش ابری [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 219-244]
 • کارگری، نوروز دیوانه یا بد ؟(کودک کشان، جنسیت و دادگاهها) [دوره 11، شماره 47، 1387]
 • کارگری، نوروز جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • کارگری، نوروز علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 361-386]
 • کارگر چیگانی، محمد علی بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 11-38]
 • کاری یو، روبر مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه [دوره 5، شماره 35-36، 1381]
 • کاشانی، سید صادق احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 171-193]
 • کاشانی، سیدمحمود نارسایی حقوقی بانکداری در ایران [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • کاشانی، سید محمود حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهر سازی [دوره 15، شماره 57، 1391]
 • کاشانی، محمود ضمانت نامه بانکی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • کاظمی، حمید جبران خسارت سوانح هوایی در حقوق بین الملل با تأکید بر سانحه هوایی پرواز 752 اوکراینی [دوره 25، شماره 99، 1401، صفحه 369-393]
 • کاظمی، حمید