نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، فائزه آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]
 • آذری، هادی از ماوروماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تاملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-168]

ا

 • ابراهیمی لویه، سهیلا لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 357-382]
 • اردبیلی، محمدعلی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 11-34]
 • ایزانلو، محسن رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • اسدی، محمد مهدی تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]
 • اسکندری، علیرضا امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • اشراقی آرانی، مجتبی در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 251-274]
 • اعظم پور، محمدطاهر توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]
 • افتخار جهرمی، گودرز مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • الهویی نظری، مهدی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • امینی، اعظم ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • انصاری، اعظم تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • انصاری، رضا تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 353-381]

ب

 • بیات کمیتکی، مهناز حق بر داشتن سواد رسانه ای؟ [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 327-352]
 • بادامچی، حسین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • باصری، بابک جستاری بر مفهوم عدالت اداری [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 289-314]
 • بشیریه، تهمورث رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • بهشتی، شقایق سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]

پ

 • پاسبان، محمدرضا سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]
 • پروین، خیراله تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • پورحسن سنگری، علی فرضیه حقوق کیفری منطقی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 101-126]

ت

ج

 • جباری زاده، روزبه رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • جعفری، فیض الله ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 261-288]
 • جلالی، محمد آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]

چ

 • چرخی کوهگرد، کوروش گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]

ح

 • حاجی‌عرب، مریم مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • حبیبا، Saeed ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • حبیب زاده، توکل آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • حسینی، وحیده سادات تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حسین آبادی، امیر ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسینی پویا، محسن ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسین زاده، جواد تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حمیدزاده، رضا امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 265-290]

خ

 • خدایی، محبوب وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]

د

 • داوری، پروین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • دریایی، رضا تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 169-192]
 • دریادل، احسان ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • درهمی، فرهاد اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • دقیق، مهتاب رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 329-355]

ر

 • راسخ، محمد امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • رحمت اللهی، حسین اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 147-168]
 • رضایی نژاد، امیرحسین امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 127-150]
 • رضائی، میثم ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • روشن، محمد بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]

س

 • سیفی زیناب، غلامعلی مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • سلطانی، سید ناصر آخوند خراسانی و کشف «مابه الاشتراک» میان عموم مردم در مشروطیت [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 225-250]
 • سلطانی، محمد توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]

ش

 • شاکری، ابوالحسن نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • شاهپوری، تهمینه رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • شاهمرادی زواره، مهرانگیز مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • شاه نوش فروشانی، محمد عبدالصالح مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 71-98]
 • شکوهی زاده، رضا تاثیر شروط حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سلب حق اقامه‌ی دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 203-224]
 • شمالی، نگار مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]

ص

 • صادقی زیازی (نویسنده مسئول)، حاتم خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • صادقی نشاط، امیر مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 109-134]
 • صد خسروی، معصومه آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • صفایی، سید حسین مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]
 • صفری، محسن آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]

ض

 • ضیایی بیگدلی، صادق تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]

ع

 • عالی پناه، علیرضا وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]
 • عامری، فائزه امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • عباسی، بیژن تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • عبدالهی، محسن اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • عسکری، سید حکمت الله تحلیل درک قانونی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 293-320]
 • علیزاده، مهدی خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]

غ

 • غضنفری، کلثوم مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • غفوری، افسون اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 245-272]

ف

 • فریدزاده، غزاله انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 321-372]
 • فرزانه، عبدالحمید گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]
 • فروزان بروجنی، فرناز بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • فضائلی، مصطفی تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 179-202]
 • فقیهی، سید رضا نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • فلسفی، هدایت اله شرح قانون مدنی یا حقوق مدنی؟ نیم نگاه به کتاب «مختصر حقوق مدنی» تألیف دکتر محمد علی موحد [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 11-18]

ق

 • قاری سید فاطمی، سید محمد مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • قاسمی حامد، عباس ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • قنبری، کیومرث آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]

ک

 • کابری، محمد مجد تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • کبگانی، محمد حسن انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 321-372]
 • کرمی، موسی تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 179-202]
 • کیهانلو، فاطمه جایگاه مرتکبان جرایم تروریستی در احراز وضعیت پناهندگی [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 315-337]
 • کوشا، جعفر فرضیه حقوق کیفری منطقی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 101-126]

ل

 • لسانی، سید حسام الدین رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 329-355]

م

 • میان آبادی، حجت ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • محبی، محسن لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 357-382]
 • محسنی، حسن امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 127-150]
 • محسنی، فرید تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 353-381]
 • محقق داماد، سید مصطفی مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 71-98]
 • محمدعلیان، منا چالش های نظام مسئولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاوی در بستر عمیق دریا [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 195-218]
 • محمودی، سید هادی امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 265-290]
 • محمودی کردی، زهرا چالش های نظام مسئولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاوی در بستر عمیق دریا [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 195-218]
 • مختاری، مهرناز ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 261-288]
 • مددکار حق جو، مهناز تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • میرزایی، هانیه بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • میرشکاری، عباس بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 97-120]
 • مشهدی، هادی مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 109-134]
 • مظفری، مصطفی بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • منصور امینی، آقای دکتر تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 169-192]
 • مهرا، نسرین تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 63-84]
 • مومنی، سید سعید تحلیل درک قانونی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 293-320]

ن

 • نادری، محمد هادی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 11-34]
 • نیاورانی، صابر اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 245-272]
 • نکویی، محمد تاثیر بازنشستگی کارمند در رسیدگی به تخلفات و اجرای مجازات های اداری [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 338-362]
 • نمامیان، پیمان واکاوی سیاست‌گذاری تقنینی ایکائو در قبال اقدامات تروریستی [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 229-260]
 • نوبهار، رحیم مکان یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش شناختی آن [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 169-194]

ه

 • هاشمی، سید محمد تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]

ی