نمایه نویسندگان

آ

 • آجلی لاهیجی، مهشید به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 141-166]
 • آدابی، حمیدرضا نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]

ا

 • ابدی، سعیدرضا الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 39-64]
 • ابراهیمی، دکتر شهرام تحولات حقوق کیفری اطفال در فرانسه در پرتو قانونِ «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 167-188]
 • استرکی، حسین کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 427-456]
 • اسلامی، رضا به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 141-166]
 • اسماعیلی، علی الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 39-64]
 • اسماعیلی، مهدی پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی. [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 387-412]

ب

 • بیات کمیتکی، مهناز تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 301-318]
 • بادینی، حسن تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 65-90]
 • بهری خیاوی، بهمن مبانی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 399-426]

پ

 • پیری، حیدر شرط زیست محیطی مارتنس و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه؛ ؛ با تأکید بر اصول پیش نویس 2019 کمیسیون حقوق بین الملل [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 349-373]

ت

 • تقی پور، بهرام شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]
 • تنگستانی، محمدقاسم ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 285-304]

ج

 • جمشیدی، مرتضی جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 117-138]
 • جوان مفرد، محمد تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 65-90]

ح

 • حاجی تبار فیروزجایی، حسن پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی. [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 387-412]
 • حبیبی تبار، جواد رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 191-212]
 • حسینی آزاد، ُسید علی تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]
 • حمیدی، امیر تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 277-300]

خ

 • خاکساری نوری، حسین مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 91-116]
 • خیری، عیسی نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]

ر

 • رحیمی، عباس شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 213-236]
 • رحمانی، قدرت الله تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 277-300]
 • رحمتی فر، سمانه امکان سنجی بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در نظام حقوقی ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 225-252]
 • رفیعی، محمدرضا ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 285-304]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 139-166]

ز

 • زحمتکش، مجید تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]
 • زمانی، سید قاسم تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 35-60]

س

 • سپهری، روح الله تأثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 457-476]
 • سلطانی، سید ناصر نبرد واژگان در تدوین قانون اساسی؛ علل کاربرد الفاظ ذووجهین و عبارات محتمل الضدین [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 319-348]
 • سلطانی، میلاد شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]

ش

 • شجاعی ارانی، سعید قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (1357 تا 1400) [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 253-276]
 • شکری، محمد ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 375-398]
 • شمس شمیرانی، مهدی « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران » [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 89-112]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 117-138]

ص

 • صالحی فر، علیرضا شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 305-332]
 • صفری، محسن تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 61-88]

ع

 • عابدینی، عبدالله مبانی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 399-426]
 • علوی قزوینی، سید علی شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 213-236]

ف

 • فتاحی، حیدر تأثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 457-476]
 • فضائلی، مصطفی رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 113-140]

ق

ک

 • کارگری، نوروز علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 361-386]
 • کیانی، امیر پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی. [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 387-412]
 • کریمیان، محمدوزین سرگردانی تئوریک در تبیین و نوع‌شناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 237-262]

گ

م

 • محمدی، پژمان مطالعه تطبیقی امکان پدیدآورندگی شخص حقوقی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 11-38]
 • محمودی، زهرا نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]
 • مرادی اسلامی، عاطفه تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 301-318]
 • میریان، سیده سارا پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 139-166]
 • میرزایی مقدم، مرتضی بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 263-284]
 • مظفری، مصطفی بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 263-284]
 • ملائی، مهدی خوانش سیاستهای رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 333-360]
 • منتظر، مهدی نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 189-224]
 • منصور امینی، آقای دکتر « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران » [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 89-112]
 • مهرا، نسرین مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 91-116]
 • موحدی فر، مسلم رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 191-212]
 • موحدی محب، مهدی مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی در فرایند طلاق [دوره 26، شماره 101، 1402، صفحه 167-190]

ن

 • نیاورانی، صابر کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 427-456]
 • نیکبخت، حمیدرضا «نقش همیار دادگاه (ذینفع غیرمستقیم) در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی» [دوره 26، شماره 102، 1402، صفحه 11-34]