نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، رضا نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 139-160]
 • اسلامی فارسانی، علی صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-50]
 • اشراقی آرانی، مجتبی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 215-234]
 • امینی، منصور جبران خسارات قراردادی در حقوق مدنی کانادا (ایالت کبک) [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 49-75]

ب

 • بادینی، حسن صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-50]
 • باغبان، رحیم اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 189-214]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 105-134]
 • بخشی زاده، فاطمه 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 1-21]
 • بستانی، مصطفی تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 105-134]
 • بیگ زاده، ابراهیم « تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 1-30]
 • بهمنی بهلولی، حمیده حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 243-268]
 • بهمئی، محمدعلی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 141-173]

پ

 • پیری، فرهاد لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19 [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 35-66]

ج

 • جعفرزاده، میرقاسم لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت:تعاملات و تعارضات [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 107-140]

ح

 • حبیبا، سعید تحلیل اقتصادی تاثیر پیش‌رفت فن‌آوری بر تحول در عرصه‌ی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 25-54]

ر

 • راسخ، محمد 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 1-21]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 55-82]
 • رهبر، نوید پرونده مککسون و صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 213-242]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 187-212]

ز

 • زارعی، محمدحسین مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 145-183]

س

 • سیاپوش، علی اکبر تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه ی قواعد حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 269-293]
 • ساورایی، پرویز تحلیل حقوقی سند الکترونیک [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 83-107]
 • سیدی آرانی، سیدعباس اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 255-283]
 • سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 185-209]
 • سیمایی صرّاف، حسین تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 113-144]
 • سواری، حسن فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 239-265]

ش

 • شاکری، ابوالحسن تقلب در جعل اسناد [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 161-186]
 • شیخ موحد، علی نگاهی به صحت عقد نکاح در صورت بطلان مهرالمسمی یا عدم صحت از نظر فقهی [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 177-207]
 • شریعتی نسب، صادق محرمیت در فرزندخواندگی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 225-254]
 • شمس، عبدالله «سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 1-24]
 • شمشیری، صادق مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 77-105]

ص

 • صادقی، محسن مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 77-105]
 • صفایی، سیدحسین مسئولیت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زیان آور کودکان (بررسی تطبیقی و تحلیلی) [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 1-34]

ط

 • طالب‌احمدی، حبیب وضعیت حقوقی قرارداد نجات در حقوق دریایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 109-138]

ع

 • عادل، مرتضی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 215-234]

ف

 • فرج مهرابی، حسن قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 141-173]
 • فرجیها، محمد جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 25-48]

ق

 • قریشی، سید رسول نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 139-160]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 189-214]

ک

 • کاظمی آهوئی، نجمه تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 187-212]

گ

 • گرجی، علی اکبر نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 51-80]
 • گلدوست جویباری، رجب نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 211-223]

م

 • مافی، همایون مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 81-111]
 • مرادی برلیان، مهدی مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 145-183]
 • مردانی، نادر حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 243-268]
 • مقدسی، محمدباقر جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 25-48]

ن

 • نجات‌زادگان، حمید قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 243-271]
 • نجات‌زادگان، سعید قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 243-271]
 • نیکبخت، حمیدرضا لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19 [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 35-66]
 • نواری، علی مزدوری در نظام حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 67-104]
 • نوبهار، رحیم جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 135-164]

و

 • ویژه، محمدرضا تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تأکید بر رویه ی قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 165-188]

ه

 • هنجنی، سیدعلی مزدوری در نظام حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 67، 1393، صفحه 67-104]

ی

 • یاوری، اسدالله «از دادرسی تا دادرسی منصفانه » تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 209-238]
 • یوسفیان شوره دلی، بهنام کانون مشترک مجرمانه: جست وجوی توصیف مناسبی برای مسئولیت جنایت کاران بین المللی فراسوی مباشرت مادی [دوره 17، شماره 68، 1393، صفحه 267-301]