نمایه نویسندگان

ا

 • ابدی، سعیدرضا لوازم، ضرورت‌‌‌ها و شرایط حقوقی شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • ابراهیمی، سید نصرالله مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • ابهری، حمید اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • ادیب، علی اکبر تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • استوار سنگری، کورش مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • افتخار جهرمی، سارا صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 1-36]
 • افتخار جهرمی، گودرز صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 1-36]
 • امینی، منصور نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده 356 قانون مدنی: اصل یا قاعده؟ [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • انصاری، باقر مفهوم و ماهیت حقوق جمعی [دوره 16، شماره 62، 1392]

ب

 • بادینی، حسن نظام حقوقی تأمین اجتماعی؛ گذار از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی اطراف پنهان قرارداد داوری در «گروه دولت‌‌‌ها» [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی نقش دکترین «گروه شرکت ها» در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری [دوره 16، شماره 62، 1392]

پ

 • پیری، حیدر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]
 • پروین، خیرالله بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر [دوره 16، شماره 62، 1392]

ت

 • تقی‌پور، علیرضا بار اثبات ادعا در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • تقی زاده، جواد بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 63، 1392]

ج

 • جباری، منصور مدار ثابت زمین؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در به‌کارگیری منابع طیف/ مدار [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • جعفری‌تبار، حسن به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 61، 1392]

ح

 • حبیبا، سعید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • حبیبا، سعید سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف‌کنندگان آثار ادبی و هنری [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • حسین زاده، مجید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 63، 1392]

خ

د

 • داراب پور، مهراب تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • درویشی هویدا، یوسف تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 16، شماره 64، 1392]

ذ

 • ذاکری، مهدی نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری [دوره 16، شماره 62، 1392]

ر

ز

 • زارعی، محمد‌حسین درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری اقتصادی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • زمانی، سید قاسم منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]

س

 • ساورایی، پرویز فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • سیدابراهیمی، ناصر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 65-104]
 • سید فاطمی، سید محمد قاری ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 129-150]
 • سعیدی، محمدعلی تعیین زوجین در نکاح و تاملی بر ماده 1067 قانون مدنی [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • سلطانی، محمد صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار [دوره 16، شماره 63، 1392]

ش

 • شاملو، باقر اصول‌گرایی حقوقی، بستری برای تولد عدالت کیفری نوین [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 37-63]
 • شریفی، سید الهام الدین مطالعه تطبیقی اختیار ظاهری با تاکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • شهابی، مهدی ازحقوق مدرن تا حقوق پست مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی [دوره 16، شماره 62، 1392]

ص

 • صادقی، محسن آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • صفاری، علی هم‌‌‌گرایی‌‌‌ دفاع مشروع و پیشگیری وضعی از جرم [دوره 16، شماره 61، 1392]

ط

 • طالبی، محمدحسین نقد و بررسی دلیل های رد و اثبات حقهای حیوانات و گیاهان در فرهنگ غرب و اسلام [دوره 16، شماره 63، 1392]

ع

 • عادل، مرتضی استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • عبدالهی، محسن تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت [دوره 16، شماره 63، 1392]

ف

 • فاضل مطلق، سوگل مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • فدایی جویباری، معصومه بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 63، 1392]

ق

 • قاسمی حامد، عباس قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • قلی زاده پاشا، عیسی قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 63، 1392]

ک

 • کدیور، حسام بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 64، 1392]
 • کوشا، جعفر تحریک به خودکشی؛ جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 151-170]

م

 • محبی، محسن قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • محقق داماد، سیدمصطفی نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • محمدی، عمران بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه [دوره 16، شماره 61، 1392]
 • منصوریان، ناصرعلی روش ‏شناسی بومی ‏سازی در حقوق [دوره 16، شماره 61، 1392]

ن

 • نیکبخت، حمیدرضا صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه‌گذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایه‌گذاری [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • نهرینی، فریدون تأخیر اجرای حکم دادگاه [دوره 16، شماره 62، 1392]
 • نوبهار، رحیم جستاری در مبانی تقسی مبندی حد – تعزیر در فقه کیفری اسلام [دوره 16، شماره 63، 1392]
 • نوبهار، رحیم مدل شناسی سیاست ‌جنایی اسلام [دوره 16، شماره 62، 1392]

و

 • ویژه، محمدرضا بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه [دوره 16، شماره 61، 1392]

ه

 • هنجنی، علی ثبات اصل حاکمیّت و منع مداخله [دوره 16، شماره 64، 1392، صفحه 105-128]