نمایه نویسندگان

آ

 • آگاه، وحید نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 52، 1389]

ا

 • ابدی، سعیدرضا نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • ابدی، سعیدرضا مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • اخوت، محمدعلی جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • ایرانشاهی، علیرضا اثر فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • اردبیلی، محمدعلی ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • اصلانی، حمیدرضا معیارهای احراز شهرت علایم تجاری مشهور در فضای تبادل اطلاعات در اسناد وایپو و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • اعظمی چهاربرج، حسین انواع قبول [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • امینی، منصور نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع [دوره 13، شماره 52، 1389]

پ

 • پاسبان، محمدرضا اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • پاکنهاد، امیر تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]

ت

 • توازنی زاده، عباس رسیدگی قضایی و اعمال قواعد حل تعارض در دعاوی ناشی از کار دریانوردی [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]

ج

 • جباری، منصور مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسیون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد [دوره 13، شماره 51، 1389]

ح

 • حبیبی، محمود تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • حیدری، سیروس علم قاضی و اصل تناظر [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]

خ

 • خالدی، پری پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • خسروی، حسن دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]

ذ

 • ذبحی، حسین قابلیت شکایت رایی که در پی اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]

ر

 • رزمجو، حسن تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • رفیعی، محمدتقی تاملی فقهی- حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی [دوره 13، شماره 52، 1389]

س

 • سعیدی، محمدعلی تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • سماواتی پیروز، امیر خودکشی ناتوانان بزه دیده؛دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]

ش

ص

 • صفاری، علی تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن [دوره 13، شماره 52، 1389]

ع

ف

 • فرج الهی، رضا تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • فیض الهی، نجات شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • فلدمن، ژان فلیپ تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای [دوره 13، شماره 52، 1389]

ق

 • قاسمی حامد، عباس پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • قرچه لو، علیرضا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • قنبری، عباس تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]

ک

 • کالون، کرگ تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • کوشکی، غلامحسین بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]

م

 • مقصودی پاشاکی، رضا بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]
 • مهرپور، حسین محدوده صلاحیت نهادها در قانون اساسی و لزوم پای بندی به آن [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • موثق، هومن اخلاق زیستی و حقوق بشر [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]

ن

 • نیاورانی، صابر منزلت"حق بر آموزش" در نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • نیاورانی، صابر توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • نیکبخت، حمیدرضا قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • نیک پی، امیر دموکراسی، جنبش اجتماعی و حقوق زنان [دوره 13، شماره 51، 1389]
 • نکوئی، محمد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، ویژه نامه شماره 2، 1389]
 • نهرینی، فریدون تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی(1) [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • نوبهار، رحیم تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی [دوره 13، شماره 51، 1389]

ی

 • یاوری، اسدالله تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای [دوره 13، شماره 52، 1389]
 • یوسفیان شوره دلی، بهنام رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 13، ویژه نامه شماره 3، 1389]