نویسنده = سید قاسم زمانی
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 79-105

سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


3. منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر

دوره 16، شماره 64، زمستان 1392

حیدر پیری؛ سید قاسم زمانی؛ ناصر سیدابراهیمی