نویسنده = علیرضا عالی پناه
انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)

دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 291-308

10.22034/jlr.2020.185290.1710

علیرضا عالی پناه؛ جواد پیری؛ فائزه کاوسی


وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث

دوره 22، شماره 88، اسفند 1398، صفحه 159-178

10.29252/lawresearch.22.88.159

علیرضا عالی پناه؛ محبوب خدایی