نویسنده = حسن خسروی
تعداد مقالات: 4
1. زیست فناوری از منظر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها: چالشها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.29252/jlr.2021.185188.1682

نوید زمانه قدیم؛ حسن خسروی


4. دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه

دوره 13، ویژه نامه شماره 2، بهار 1389

حسن خسروی